profil

Czy doktor Rieux może być autorytetem dla współczesnej młodzieży?

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Autorytet to uznanie, prestiż osób, grup i instytucji społecznych oparte na cenionych w danym społeczeństwie wartościach. Czy w obecnych, nowoczesnych czasach postępu technicznego jest miejsce na uznanie skromnego człowieka, który pomimo wszelkich przeszkód, spełniał swoją misję, a za najwyższą wartość uznawał życie ludzkie? Moim zdaniem tak. W tym wypracowaniu pragnę przybliżyć sylwetkę, którą młodzi ludzie powinni uznawać za autorytet w dzisiejszych czasach.
Osobą godną podziwu jest doktor Bernard Rieux. Jest on głównym bohaterem powieści Alberta Camus pt. „Dżuma”, powstałej w 1947 roku. Rieux to nie tylko postać tej książki, ale jak się okazuje na samym końcu, również narrator. Miał około trzydziestu pięciu lat. Pochodził z ubogiej rodziny robotniczej. Był żonaty, lecz jego życie małżeńskie nie było tak szczęśliwe jak kiedyś, dlatego, wysyłając chora żonę do sanatorium tuz przed wybuchem w jego miejsu zamieszkania, Oranie, epidemii dżumy, obiecał jej, że po powrocie zaczną wszystko od nowa. Niestety los przygotował dla niego inny plan – jego żona zmarła poza miejscem epidemii. Doświadczył więc absurdu życia.
Rieux to lekarz z powołania. Zajęcie, które wykonuje jest dla niego nie tylko pasją, ale i misją. Uważa, że ma moralny obowiązek ratować chorych, niezależnie od tego, czy naraża swoje życie i zdrowie, czy też nie. Życie ludzkie ma dla niego najwyższą wartość. Dlatego też bohater nigdy nie ma wątpliwości, nigdy nie waha się czy pomóc, nie odczuwa w tej sytuacji strachu. Nie dzieli ludzi na „dobrych” i „złych”, nie ocenia, komu warto pomóc, a komu należy tej pomocy odmówić. Sądzi, że wszyscy są równi, i tylko dlatego że są ludźmi, zasługują na pomoc. Według niego „więcej rzeczy zasługuje na podziw niż pogardę”. Bohater jest silny psychicznie i fizycznie, do końca walczy z dżumą. Jest jednak świadomy, że choroby nie da się zniszczyć, bo jej bakcyl może wrócić. Charakteryzuje się heroiczną postawą. Jest czujny, zorientowany w sytuacji. Wybiera służbę ludzkości, aby na przekór losowi, wbrew wszystkiemu – zamanifestować sprzeciw wobec tragedii. W czasie epidemii dżumy wybiera aktywność mimo zagrożenia. Porównywany jest do Syzyfa - wie, że walka nie ma sensu, ale i tak walczy. Jest on Syzyfem czasów współczesnych . Bernard Rieux nie wierzy w Boga, dlatego według niego ludzie musza walczyć sami. Nie sądzi, że jego praca jest heroiczna i pełna poświęceń, uważa ją za całkiem zwyczajną i normalną. Nie oczekuje braw, poklasku, podziwu. Bezkompromisowy w walce, ale skromny i nieopowiadający o sobie zbyt wiele. Jest samotnikiem, trudno mu okazywać uczucia. Ludzie mu ufają, wierzą w jego możliwości i dobroć, i chcą mu pomagać. Rieux walczy z absurdem tego świata. Buntuje się przeciwko zaistniałej sytuacji. Walka nadaje sens jego życiu. Przyjmuje postawę aktywną, bo tylko ona świadczy o jego człowieczeństwie. Jest racjonalistą, nie szukającym oparcia.
Tworząc postać doktora Rieux A. Camus zawarł w tym bohaterze wszystkie zasady stworzonej przez siebie filozofii egzystencjalizmu. Filozofia ta głosiła, że życie człowieka jest kruche i ulotne, że ciagle styka się z absurdem tego świata, i że obowiązkiem każdego jest bunt i walka z niekorzystną sytuacją.
Uważam, iż współczesna młodzież powinna mieć autorytet w doktorze Rieuc. Jest to człowiek pełen podziwu; skromny, oddany ludziom. Powinniśmy wzbudzać w sobie sympatię drugiego człowieka, cenić przyjaźń. Przeciwstawiać się złu ze świadomością klęski, nie godzić się na nieuzasadnioną śmierć, stać po stronie ofiary. To wszystko może uczynić nasze życie szczęśliwszym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata
Gramatyka i formy wypowiedzi