profil

Literatura drogą poznania człowieka - konspekt

poleca 86% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. W jaki sposób poznajemy człowieka dzięki literaturze

a) przedstawienie motywu człowieka w średniowiecznego i współczesnego.

2. Literatura

a) „Biblia” . Adam i Ewa jako doskonali ludze

b) motywy historyczne i kulturowe i „Iliadzie” i „Odyseji” Homera

c) okres ciemnego średniowiecza, pełnego zabobonów i całkowitego podporządkowania życia kościołowi i potężnemu Bogu .

d) ludzie pragnęli odmiany , rozumianej jako wolność, piękno i prostota . Spełnienia tych pragnień szukali w antyku a nową epokę, która się wytworzyła nazwano renesansem .
- W odrodzeniu artyści na pierwszym miejscu stawiali człowieka i jego potrzeby. Sztuka sakralna zeszła na drugi plan, bo twórcy najwyższy ideał doskonałości odnajdowali w człowieku . Zaczęto zajmować się zwykłym życiem bliźnich, zauważać urok w szarej codzienności .
- \\\"Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”, \\\"Carpe diem\\\".

d) Jan Kochanowski w pieśni pt. „Jest kto ,co by wzgardziwszy te doczesne
rzeczy…”
- Bardzo ważną rzeczą dla renesansowego człowieka była dobra sława
- odniesienie się do powyższej myśli .

e) Epikureizm, bo tak nazywała się owa koncepcja filozoficzna, opierał
się na dążeniu do przyjemności i szczęścia. Jednak te stany osiągnąć może wyłącznie człowiek mądry i sprawiedliwy.
- rozwinięcie myśli o filozofii epikurejskiej

f) Na Platonie opierano nową koncepcję człowieka dzieląc go na dwie sfery ,duchowa i cielesną

g) „Lalka” Bolesława Prusa
- Ignacy Rzecki, człowiek sumienny i wymagający od innych systematycznej pracy, mieszka samotnie w skromnym pokoiku za sklepem.
- Stanisław Wokulski - bohater łączący w sobie cechy romantyka i pozytywisty.
- Obraz społeczeństwa polskiego ,w powieści ukazani sa reprezentanci różnych grup społecznych, środowisk i zawodów Warszawy lat siedemdziesiatych XIX w.
• Mieszczaństwo
• Arystokracja
• Lud
• Reszta społeczeństwa – żydzi ,subiekci ,socjaliści…

h) „Ferdydurke” Witolda Gąbrowicza
- motyw „form”

3. Zakończenie
- podsumowanie pracy
- zmiany człowieka ,
- zmiany poglądów człowieka
- czy rzeczywiście są takie różnicy pomiędzy człowiekiem współczesnym a antycznym ?

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty