profil

Kalendarium Zimnej wojny.

poleca 84% 134 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

III 46- Fulton- W.Churchil
12 III 1947 Truman w Kongresie (containment doctrine)
5 VI 1947 Plan Marshalla- 16 panstw
24 VI 1948 blokada Berlina Zach.
4 IV 1949 NATO
21 IX 1949 RFN- Adenauer
7 X 1949 NRD- W. Pieck
XI 1945 Tito eliminuje I. Szubaszicia
XI 1944 Albania- Enever Hodża- komuch.
Do 1948- komuchy pełnia władzy
22-27 IX 1947 Kominform /Szkalrska Poręba
II 1949- X 1950 sprawa leningradzka
1948 – konflikt jugosł- radziecki
1945-47 konflikt w Chinach
XI 1948 komuchy zajmują Szenjang (45 Mukolan)
I 1949 wkraczają do Pekinu (poparcie Stalina)
1 X 1949 powstaje CHRL
2 IX 1945 na płn. Wietnamu- DRW Ho Szi Min
do 1954- wojna indiochińska
5 III 1953 śmierć Stalina
26 VI 1953 aresztowano Ł.Berię (+ XII 53)
IX 1953 I sekretarzem Chruszczow
I 1955 degradacja G. Malenkowa, N.Bałguin prem.
II 1956 – XX KPZR- tajny referat
IX 1955 amnestia
IV 1953 propozycja D. Eisenhowera o zaprzestaniu wyścigu zbrojeń
V 1953 Churchil proponuje spotkanie Wielkiej czwórki (nieskutecznie)
25 I- 18 II 1954 debaty w Berlinie o zjednoczeniu Niemiec
9 V 1955 RFN w NATO
14 V 1955 Układ Warszawski
15 V 1955 traktat 4 z Austrią o zakończeniu okupacji
V 1955 przywrócono normalne stosunki z Jugosławią
18-23 VII 1955- Genewa –Wielka Czwórka
IX 1955- Adenauer w Moskwie
VII 1955 E. Gero zastępuje M. Rasiego
23 X 1956 powstanie w Budapeszcie
24 X 1956 wyparcie czołgów radzieckich z miasta
4 XI 1956 zdecydowana ofensywa ZSSR na Węgrzech
(KANAŁ SUESKI)
XI 1956 D. Eisehower- II kadencja i doktryna Eisenhowera
18 VI 1957 Prezydium KC KPZR usuwa Chruszczowa ze stanowiska
29 VI 1957 P KC gzdie Chruszczow rozgromił opozycję
III 1958 Chruszczow usuwa N. Bułgunina- pełnia władzy
4 X 1957 Sputnik w kosmosie
XI 1957 Łajka w kosmosie
VIII 1958 odmowa Chruszczowa pomocy dla CHRL
1959 neutralne stanowisko ZSRR w sprawie Indie-Chiny
VII 1960 ZSRR wycofało swoich specjalistów z Chin
XI-XII 1960 narada 81 partii komunistycznych
(AFRYKA-KONGO)
KUBA, pomniejsza rola Europy ZACH.)
1951-1964 Konserwatyści kontynuują „wellfare state”
29 V 1958 de Gaull wraca do władzy
28 IX 1958 referendum stanowiące o powst. V Republiki
1962 zakończenie wojny w Algerii
VII 1966 wycofanie Francji z wojskowych struktur NATO
1968 de Gaull wycofuje się z prezydentury
14 X 1964 A. Szelepin, M.Susłow, W. Semiczastry- zamach stanu
II 1966 proces pisarzy- A. Siniawskiego i J. Daniela
IV 1966 XXIII Zajazd KPZR
Vii 1964 Mao upomina się o tereny zajęte prze Rosję w XIX w.
(REWOLUCJA KULTURALNA)
I 1968 A. Nowotnego zastępuje A Dubczek
20/21 VIII 1968 interwencja Ukł. Warszawskiego w Czechosłowacji – G. Huszek
5 VIII 1963 układ o zakazie prób jądrowych w atmosferze, kosmosie i pod wodą
XII 1960 Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego
V 1961 tzw. Armia wyzwolenia- Vietcong
1 XI 1963 zamach na J.F.K
VIII 1964 rozpoczęcie bombardowania DRW prze USA
14-26 XI 1965 bitwa w Dolinie la Drang
29 I 1967 rozpoczęcie ofensywy „Tet”
III 1968 L.Johnson przerwał naloty na DRW
5 IX 1968 prezydentem R. Nixon (republikanin)
27 I 1973 porozumienie o zawieszeniu broni w Paryżu
(IZRAEL-PALESTYNA)
OGRANICZZENIA ANTYNUKLEARNE
XII 1959 wielostronny zakaz zawieszenia b.n. na Antarktydzie
VIII 1963 zakaz prób nuklearnych w atmosferze, kosmosie i pod wodą
I 1967 denuklearyzacja Ameryki Łacińskiej
VII 1968 o niepoliferacji broni jądrowej
II 1971 o nieumieszczaniu broni jądrowej na dnie mórz i oceanów
V 1972 radziecko-ameryk. Układ SALT
VI 1973 radziecko-ameryk. Układ o zapobieganiu wojnie nuklearnej
V 1979 radziecko-amerykan. Układ SALT II- nowe limity ilosciowe i jakościowe
KBWE
17 VI 1972- 9 VII 1974 Watergate
25 IV 1974 rewolucja gożdzików w Lizbonie (dekolonizacja)
VI 1975 pow. Ludowej Republiki Mozambiku
XI 1975 w Angoli- Narodowy Front Wyzwolenia Angoli
11 IX 1973 prezydent Salvador Allende zamordowany (Augusto Pinochet)
VII 1975 helsiński Akt Końcowy KBWE
II 1977 w Etiopii władzę obejmuje prokomuch Mengistu Majle Mariauna
I 1979 Wietnamczycy (+ZSRR)zajmują Kambodżę obalając reżim Czerwonych Khmerów
VII 1979 Sanalinowski Front Wyzwolenia Narodowego w Nikaragui (zam. A, Somocy)
II 1979 w Iranie zdobywają władzę bojówki islamskie
25/26 XII 1979 100 tyś radzieckiej armii rozpoczyna inwazję na Afganistan.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Historia powszechna