profil

Teatry warszawskie.

poleca 84% 1260 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pierwsze widowiska obrzędowo-religijne ze śpiewami, muzyką i tańcami powstały około 3000 r. p.n.e. Pierwszym aktorem był Ateńczyk Tespis około roku 550 p.n.e. Pierwszym stałym teatrem był teatr wybudowany w Grecji w Atenach w V wieku, a następnie teatr w Rzymie wybudowany przez Pompejusza.

Teatr to gmach specjalnie budowany lub przystosowany do wystawiania utworów scenicznych. To instytucja zajmująca się wystawianiem przedstawień, zatrudniająca zespoły artystyczne i pojedynczych aktorów. Mamy też teatry amatorskie i ludowe. Pierwszym teatrem wybudowanym w Polsce był Teatr Narodowy, powstał w 1765 roku. Była to pierwsza stała, publiczna scena. Właściwym organizatorem i wieloletnim dyrektorem tego teatru był Wojciech Bogusławski. Jego siedziba mieści się w bocznym skrzydle Teatru Wielkiego. Obecnie teatr ten jest w odbudowie po pożarze, który go zniszczył.

Do najstarszych teatrów w Warszawie oprócz Teatru Narodowego należą: Teatr Rozmaitości 1829-1836r.; Teatr Wielki 1833r.; Teatr Polski 1913r i Teatr Reduta 1919r. (To pierwszy teatr objazdowy).

Teatr Wielki został zbudowany przez architekta A. Corazziego i jest on wybitnym dziełem architektury. Miał dwie, a czasowo trzy sceny, z których główna przeznaczona była i jest na widowiska operowe i baletowe. Pozostałe sceny służ± do wystawiania przedstawień dramatycznych. Na głównej scenie często występuj± wielkie zagraniczne sławy.

Do repertuaru tego teatru należą takie utwory jak:

"Halka"

"Straszny Dwór"

"Aida"

"Taniec z szablami Czaczaturiana"

"Spartakus"

i wiele innych

Teatr Polski zbudowany został z inicjatywy A. Szefmana, który był również długoletnim jego dyrektorem. Uważany jest za reprezentacyjną scenę warszawsk± obok Teatru Wielkiego i Narodowego.

Do repertuaru Teatru Polskiego zaliczyć należy:

"Zemstę"

Zaczarowaną Królewnę"

"Tartufe czyli obłudnik"

W lutym 1993 roku Teatr Polski obchodził osiemdziesięciolecie swojej działalności. Do stałych aktorów na scenie tego teatru zaliczyć można: Ninę Andrycz, W. Wojciechowskiego, Jana Zelnika i wielu innych aktorów występujących gościnnie, na przykład J. Kucówna.

Oprócz wymienionych teatrów mamy w Warszawie kilka współcześnie wybudowanych lub gościnnie wynajmuj±cych sceny. Do nich należą:

Teatr Dramatyczny mający dwie sceny: dużą i salę imienia H. Mikołajskiej. W stałym repertuarze tego teatru mieszczą się takie przedstawienia jak:

"Hamlet"

"Metro"

"Ptasiek"

"Kabriolet"

"Metamorfozy"

"Roberto Zucco"

Teatr Powszechny imienia Zygmunta Hbnera. Dyrektorem tego teatru jest Krzysztof Rudziński, a stale występuj±cymi aktorami Krystyna Janda, Piotr Machalica, Mirosława Dubrowska, Henryk Machalica, Zygmunt Sierakowski, Gustaw Lutkiewicz i inni. Do stałego repertuaru zalicza się takie przedstawienia jak:

"Kotka na rozpalonym blaszanym dachu"

"Oni"

Okruchy czułości"

Teatr Współczesny, którego dyrektorem jest Maciej Englert. Ma on także dwie sceny. Na małej daje spektakle Teatr Sceny 19.15, który działa od siedmiu lat. Do repertuaru teatru należą:

"Jak się kochają"

"Paal i Maal"

"Kolacja na cztery ręce"

"Letycja i Lubczyk"

"Czego nie widać"

Aktorami występującymi w tym teatrze są: Krzysztof Wakuliński, Ewa Gawryluk, Krzysztof Kowalewski, Anna Majcher, Bronisław Pawlik, Agnieszka Suchara, Witold Wieliński i Marek Bargiełowski.

Teatr Ateneum imienia Stefana Jaracza. Jego dyrektorem jest Jakub Warmiński. Aktorami i współtwórcami przedstawień na obu scenach teatru są między innymi: Krzysztof Tyniec, Henryk Talar, Jerzy Kamas, Krystyna Tkacz, Katarzyna Miernicka, Marcin Sosnowski, Maria Ciunelis, Anna Gronostaj, Grzegorz Damięcki, Jacek Borkowski i Marek Lewandowski. Do repertuaru należą:

"Kosmos" Witolda Gombrowicza

"Antygona w Nowym Jorku"

"Burzliwe życie Lejzorka Rajtrzwańca"

W Warszawie oprócz wymienionych teatrów mamy jeszcze kilka teatrów nowoczesnych, między innymi:

Teatr Kwadrat - "Dekorator"

Teatr na Woli - "

Teatr Nowy - "Tercet, czyli kwartet"

Teatr Rampa - "Chopin w Ameryce"; "Muzykoterapia"

Teatr Syrena - "Tych lat nie odda nikt"; "Calineczka"

Teatr Żydowski - "Swat w zielony szaliku"

Teatr Baj - "Przygody Pifa"

Teatr Guliwer - "Tygrys Pietrek"

Obok teatrów do instytucji kulturalnych należą Operetka Warszawska i Filharmonia Narodowa.

Do najsłynniejszych teatrów w Polsce Zaliczamy Teatr imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, który ma wielkie tradycje artystyczne. Kierowali tym teatrem między innymi T. Pawlikowski i Ludwik Solski.

Teatr moim zdaniem to dusza kultury. Przedstawienia wystawiane na scenach przybliżają dawne obyczaje i kulturę narodową. I tak na przykład Teatr Żydowski przedstawia spektakle przypominające obyczaje i dawną kulturę. Teatry współczesne oddają obecne obyczaje i sytuacje prosto z życia.

Uważam, że teatr to szkoła, w które wszyscy uczymy się o kulturze wobec tego wszyscy powinniśmy chodzić jak najczęściej do teatru.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Więcej informacji