profil

Absolutyzm we Francji

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Reformy Henryka IV Burbon we Francji

• wprowadzenie tolerancji religijnej
• zastąpienie władzy lokalnej radami królewskimi
• intendent- podległy królowi urzędnik, który kontrolował daną prowincje
• obsadzenie urzędów osobami kompetentnymi, niekoniecznie szlachetnie urodzonymi
• Zreorganizowanie armii, co umożliwiło mu skuteczne prowadzenie polityki zagranicznej

Rządy regentki Marii Medycejskiej i związanych z nią dworzan

• Osłabienie pozycji króla- zwołanie Stanów Generalnych
• Zmiana kierunku prowadzenie polityki zagranicznej- współpraca z Habsburgami

Rządy Ludwika XIII

• Pierwszym ministrem rady królewskiej został kardynał Armand Jean du Plessis de Richelieu. Celem jego polityki było wzmocnienie władzy monarchii Burbonów oraz podniesienie autorytetu państwa na arenie międzynarodowej.
• 1627- zdobycie La Rochelle- głównej twierdzy hugenotów
• 1629- edykt łaski- hugenoci zachowali wolność wyznania
• Wprowadzenie racji stanu- interesu państwa
• Intendenci otrzymali prawa sądownicze, ustawodawcze, administracyjne i podatkowe
• Odebranie realnej władzy radą królewskim
• Utworzenie rządu złożonego z ministrów, będącymi fachowcami w swoich dziedzinach
• Utracenie znaczenie Stanów Generalnych
• Szlachta nie mogła posiadać zamków
• Ograniczył import
• Wspierał produkcje rodzimą oraz eksport
• Promował rozwój manufaktury i handlu
• Kładł nacisk na budowę floty
Rządy regenta kardynała pierwszego ministra Julesa Mazarina i Anny Austriaczki
• 1643-1645- bunt chłopski
• 1648- bunt parlamentu paryskiego- przeciwko obciążeniom podatkowym; ponadto utworzyli program reform politycznych:
-Nowe podatki zatwierdzane przez parlament
-Zniesienie urzędów intendentów
-Zakaz aresztowania bez nakazu sądu
• Fronda- wystąpienie ludu paryskiego przeciwko kardynałowi Mazarinowi
• 1648- wybucha wojna domowa
• 1649- kapitulacja frondy parlamentarnej, powstaje fronda książąt
• 1659- podpisanie pokoju pirenejskiego z Hiszpanią- Francja otrzymuje: południowe Niderlandy, północną Katalonię

Rządy Ludwika IV

• Wysoka rada- zajmowała się sprawami zagranicznymi i najważniejszymi kwestiami wewnętrznymi- składała się z 7 ministrów i króla
• Stanowiska urzędnicze sprawowała posłuszna monarsze szlachta urzędnicza
• Usunął arystokracje
• Król stoi ponad prawem
• 1685- zniesienie edyktu nantejskiego
• Jean Baptiste Colbert- generalny kontroler finansów- zwiększenie finansów poprzez rozwój produkcji przemysłowej. Wspierał rozwój zarówno państwowych jak i prywatnych manufaktur produkujących towary na potrzeby rynku wewnętrznego oraz eksport
• Podpisując pokój pirenejski, kardynał Mazarin zawarł w nim punkt, że Maria Teresa-córka władcy Hiszpanii zostanie żoną Ludwika IV. Hiszpania zażądała od Marii Teresy zrzeczenia się praw do tronu w zamian za olbrzymi posag, jednak nie udało im się zebrać tylu pieniędzy

• Francja popada w konflikt z Holandią.
o Sprzymierzona z Anglią i Szwecją.
o Przeciwko Holandii, Habsburgom i Brandenburgii, Dani
o 1678- pokój w Nijmegen z Holandią i Hiszpanią
o 1679- pokój z cesarstwem

• Polityka Reunionów- przyłączenie do swoich terytoriów ziem z pogranicza, poprzez zastraszanie.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata