profil

Wykorzystanie gospodarcze zasobów mórz i oceanów

drukuj
poleca 84% 452 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Na liczbę i charakter gatunków zwierząt oraz roślin żyjących w jej środowisku wodnym wpływają: skład chemiczny i temperatura wody, jej ruchy oraz podłoże.

Żywe zasoby mórz, oceanów, rzek, jezior i stawów stanowią podstawę rozwoju rybactwa i rybołówstwa. Rozwój ich zależy od takich czynników, jak wielkość dostępu do morza, wielkość i jakość wód śródlądowych, wielkość i jakoś floty rybackiej, sprzętu rybackiego, rozpoznanie łowisk oraz poziom infrastruktury.

Największe łowiska świata znajdują się na obszarach, których wody są zasobne w sole biogeniczne. Wody takie stanowią wynik mieszania się ciepłych prądów z zimnymi oraz wód słodkich ze słonymi w pasie wybrzeży. Np. wybrzeża: Kalifornii, Peru, Chile, bogate w ryby: sardele, sardynki, tuńczyki.Wśród poławianych ryb w morzach i oceanach dominują:
śledzie, dorsze, tuńczyki, makrele, łososie.
Wody pozaszelfowe:
morszczuk, karmazyn, płastug, dorsz.
Rośliny morskie:
Brunatnice, krasnorosty, zielenice i kwiaty morskie.


Rejonami połowowymi ryb słodkowodnych (leszczy, okoni, sumów, szczupaków, karpi, pstrągów, karasi) są:
jeziora Pojezierze Mazurskiego, Pomorskiego oraz rzeki, stawy hodowlane na Śląsku, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie.


Sieć zakładów przetwórstwa rybnego znajduje się na wybrzeżu:
w Świnoujściu, Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku, Gdyni, Władysławowie.

POJĘCIA

RYBACTWO – gałąź gospodarki obejmująca chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb i raków ze stawów oraz zagospodarowanie i eksploatację rybnych zasobów rzek i jezior.

RYBOŁÓSTWO – gałąź gospodarki obejmująca wydobywanie w celach spożywczych i przetwórczych ryb oraz roślin wodnych z mórz i oceanów.

SOLE BIOGENICZNE – związki chemiczne powstałe podczas rozkładu szczątek planktonu, roślin i zwierząt.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata