profil

Wykorzystanie gospodarcze zasobów mórz i oceanów

poleca 84% 474 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na liczbę i charakter gatunków zwierząt oraz roślin żyjących w jej środowisku wodnym wpływają: skład chemiczny i temperatura wody, jej ruchy oraz podłoże.

Żywe zasoby mórz, oceanów, rzek, jezior i stawów stanowią podstawę rozwoju rybactwa i rybołówstwa. Rozwój ich zależy od takich czynników, jak wielkość dostępu do morza, wielkość i jakość wód śródlądowych, wielkość i jakoś floty rybackiej, sprzętu rybackiego, rozpoznanie łowisk oraz poziom infrastruktury.

Największe łowiska świata znajdują się na obszarach, których wody są zasobne w sole biogeniczne. Wody takie stanowią wynik mieszania się ciepłych prądów z zimnymi oraz wód słodkich ze słonymi w pasie wybrzeży. Np. wybrzeża: Kalifornii, Peru, Chile, bogate w ryby: sardele, sardynki, tuńczyki.

Wśród poławianych ryb w morzach i oceanach dominują:
- śledzie, dorsze, tuńczyki, makrele, łososie.

Wody pozaszelfowe:
- morszczuk, karmazyn, płastug, dorsz.

Rośliny morskie:
- Brunatnice, krasnorosty, zielenice i kwiaty morskie.

Rejonami połowowymi ryb słodkowodnych (leszczy, okoni, sumów, szczupaków, karpi, pstrągów, karasi) są:
- jeziora Pojezierze Mazurskiego, Pomorskiego oraz rzeki, stawy hodowlane na Śląsku, w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie.

Sieć zakładów przetwórstwa rybnego znajduje się na wybrzeżu:
- w Świnoujściu, Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku, Gdyni, Władysławowie.

POJĘCIA
Rybactwo – gałąź gospodarki obejmująca chów, hodowlę i pozyskiwanie ryb i raków ze stawów oraz zagospodarowanie i eksploatację rybnych zasobów rzek i jezior.

Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca wydobywanie w celach spożywczych i przetwórczych ryb oraz roślin wodnych z mórz i oceanów.

Sole biogeniczne – związki chemiczne powstałe podczas rozkładu szczątek planktonu, roślin i zwierząt.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta