profil

Dramat rodzinny – dramat o poezji i poetach – dramat o rewolucji "Nie-Boska komedia".

poleca 83% 866 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ze względu na poruszoną problematykę możemy podzielić „Nie-Boską komedię” na dwie zasadnicze części: pierwsza mówi o prywatnym życiu hrabiego Henryka, druga o jego działalności społecznej oraz rewolcie. Dramat rodzinny łączy się ściśle z problemem poezji i poety. Hr. Henryk jest bowiem poetą, jak jego syn Orcio. Orcio przedstawiony jest przez autora jako błogosławiony prorok, a Hr. Henryk jako fałszywy poeta doprowadzający przez swe zadufanie do tragedii rodzinnej.

Hrabia żyje w nierealnym świecie marzeń, nie rozumiejąc zupełnie otaczającej go rzeczywistości. Dla żony i syna jest człowiekiem bez serca. Prowadzi to do tragedii: żona jego popada w obłęd , a syn Orcio traci wzrok i skazany jest na przedwczesny zgon. Na przykładzie rodzinnego dramatu hrabiego ukazuje Krasiński tragedie poety i romantycznie pojmowanej poezji. Ostatecznie zostaje ona przeklęta przez Męża w chwili samobójczej śmierci. Uznał ją za główną przyczynę nieszczęść , oraz własnej klęski.

W cz. 3 i 4 dramatu hr. Henryk staje się przywódcą skupionej w okopach Św. Trójcy ginącej arystokracji. Przeciwko nim wystąpili głodni i biedni rewolucjoniści dowodzeni przez Pankracego – głównego antagonistę hrabiego. Celem walki jest zniszczenie starego porządku i wprowadzenie nowego ładu, oraz stworzenie warunków do rozwoju przyszłych pokoleń. Z tego przekonania bierze się siła i wiara Pankracego.

Dzieło Krasińskiego jest jednym z najwybitniejszych utworów polskiego romantyzmu. Zrozumienie problemów historycznych i społecznych pozwoliło autorowi stworzyć niepowtarzalny i prawdziwy obraz rewolucji, rozumianej jako konieczność społeczna oraz przedstawić rozterki poety dostrzegającego ułudę nierealność romantycznych haseł.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury