profil

Rola poezji i poetów w utworze „List do Pizonów” Horacego.

poleca 85% 801 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Poezja od zawsze miała duży wpływ na człowieka i kształtowanie jego poglądów. Dlatego też poeta musiał mieć bardzo konkretnie wykreowane myśli i dobrze przekazać je odbiorcy. Artysta musiał liczyć się z tym, że jeżeli jego dzieło ujrzy światło dzienne, może stać się w każdej chwili inspiracją dla innego człowieka. Może autor będzie miał wpływ na podjęcie jakiejś ważnej decyzji przez jego czytelnika. Doskonale pokazana jest rola poety i poezji w utworze „List do Pizonów” Horacego.

Wiersz ten podzielony jest wewnętrznie na dwie części.
Pierwsza opowiada jak ważna jest poezja i jaką ma moc. Horacy mówi, jak powinniśmy się z nią obchodzić, ale także uświadamia nam, że ona nie pokaże nam wszystkich uczuć. Jeśli istnieje jakiekolwiek uczucie, musi mieć ono jakąś podstawę. Usiłuje też powiedzieć o przekazywaniu emocji autora na odbiorcę.
Druga część tekstu mówi o poetach i ich wielkiej roli. Widać, że sztuka pisanie nie zaginie, ponieważ po jednym wielkim poecie następuje kolejny. Poezja będzie trwać wiecznie, bo każde pokolenie chce przekazać coś następnemu i zostawić po sobie jakiś ślad. Z tego fragmentu można dowiedzieć się, że poeci dyktowali nowe mądrości i często przeciwstawiali się utartym normom.

Tytuł omawianego wiersza ma charakter metaforyczny. Pizony to skłócona rodzina rzymska, do której adresowany jest list. Pizonów mogłabym określić też jako ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze jaką moc ma słowo, co może ono zdziałać. Ten tytuł podkreśla to, że magia słów jest niezwykła, a ich moc jest naprawdę wielka. Można wręcz powiedzieć, że nieograniczona.

Podmiot liryczny w pierwszej części aktywizuje myśli czytelnika. Jest indywidualny, ponieważ ujawnia swoje myśli, skłania to do własnych refleksji nad emocjami, uczuciami oraz poezją. Uważam, że podmiot liryczny można tutaj utożsamić z autorem. Można wywnioskować, że Horacy pisze list do rodziny Pizonów, co jest jednocześnie sytuacją liryczną wiersza.
W drugiej części podmiot liryczny jest pośredni, ale zmienia się sytuacja liryczna. Podmiot mówi o roli poety i jego zadaniach.

Cały utwór to liryka zwrotu do adresata. Jego tematyka jest nieco filozoficzna jak i obyczajowa. Horacy chce przekazać powagę poezji w przystępny sposób.
W pierwszej części użyto czasu teraźniejszego do uaktualnienia zagadnienia, w drugiej części zaś występuje czas przeszły, który służy pokazaniu, że poeci istnieli od zawsze i pełnili ważną rolę.

„List do Pizonów” jest wierszem wolnym. Autor uczynił wersem, to co uważał za słuszne, aby zwrócić uwagę czytelnika na konkretny wers. Widać, że kładzie nacisk na uczucia i ich rolę.
Jak już wspomniałam fragment tego utworu lirycznego jest podzielony na dwie części. Myślę, że zastosowano taki podział, aby pokazać odbiorcy, że poeta, a jego poezja to jednak nie to samo. Każdy indywidualnie może spostrzegać problemy zawarte w wierszu.

Utwór Horacego uświadamia nam, jak wielką rolę może pełnić poeta i jego twórczość. Autor pragnął pokazać ludziom, co jest w życiu ważne. Nakłania do otwartości w wyrażaniu swoich myśli i emocji. Uważam, że Horacy miał rację, bo tylko wtedy jesteśmy sobą, gdy nie tłumimy swych uczuć.

dostałam z tego 3

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty