profil

Rozważania o tym jak być szczęśliwym. Przedstaw i porównaj postawy wobec życia zaprezentowane w utworze „O co prosi poeta Apollina” Horacego oraz fraszce Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie”. Wykorzystaj kontekst filozoficzny i history

poleca 85% 129 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W wierszu Horacego „O co prosi poeta Apollina” oraz Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie” występuje liryka bezpośrednia, a podmiot liryczny jest poeta. W obu tekstach pojawia się apostrofa. W przypadku wiersza Horacego jest to zwrot do Apollina, natomiast w utworze Kochanowskiego do Boga. Pomimo, że dzieła pochodzą z dwóch różnych epok, antyku i renesansu, jest poruszony podobny temat. Osoba w przedstawionych wierszach prosi Boga o spokojne, szczęśliwe życie i łagodną śmierć.
Utwór „O co prosi poeta Apollina” Horacego to hymn, w którym podmiot liryczny zwraca się do swojego boga Apollina. Uważa, że Fortuna kształtuje los człowieka, a szczęście może dać mu jedynie zdrowie i życie w łonie natury. Pragnie by jego starość była pozbawiona cierpienia i przepełniona twórczością poetycką o czym świadczy cytat „starość, gdy przyjdzie, niech będzie łagodna i pełna pieśni”. Bohater wiersza nie jest nastawiony na dobra materialne, znosi z pokorą to co los mu przynosi, ale równocześnie cieszy się z tego co posiada według zasady carpe diem - korzystaj z życia.
Fraszka Jana Kochanowskiego „Na dom w Czarnolesie” ma charakter refleksyjno-błagalny. Podmiot liryczny zwraca się z prośbą do Boga. Pragnie być zdrowy, mieszkać w domu rodzinnym oraz cieszyć się szacunkiem ludzi. W utworze występuje kontekst biograficzny, do którego nawiązanie znajduje się w tytule. Nie bogactwo okazuje się najważniejsze dla poety, ale „gniazdo ojczyste” i wartości duchowe.
Utwór Horacego łączy idee stoicyzmu i epikureizmu. Podmiot liryczny, podobnie jak stoicy zachęca nas do życia w harmonii i zachowania dystansu wobec stanu posiadania. Jednocześnie przekonuje, że powinniśmy ciesząc się tym, co mamy, jak to robili epikurejczycy. Wiersz Kochanowskiego również zawiera elementy stoicyzmu, ponieważ poeta czerpał inspiracje z twórczości Horacego czyli tzw. horacianizmu. Nawiązywał do sposobu pisania, harmonii tekstu oraz do prostego i komunikatywnego języka.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata