profil

Pojęcia.

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

*rewolucja neolityczna- przejście z koczowniczego trybu życia na osiadły
*Mezopotamia- międzyrzecze
*politeizm- wiara w wielu Bogów
*monoteizm- wiara w jednego Boga
*hieroglify- pismo starożytnego Egiptu
*pismo klinowe-pismo ludu Mezopotami
*Kora-pięcioksiąg
*polis- miasto państwa w Grecji
*eklezja- zgromadzenie ludowe w Atenach
*hoplici- piechota Grecka
*falanga- szyk Greckiej piechoty
*filozofia- umiłowanie mądrości
*kultura hellenistyczna, hellenizm- połączenie kultury greckiej z kulturą wschodu
*republika- ustrój Rzymu
*legion- jednostka wojska Rzymskiego
*gladiator- niewolnik walczący dla rozrywki Rzymian
*pax romana- pokój Rzymski ( koniec zaborczych wojen na wielką skalę)
*romanizacja- przejmowanie kultury rzymskiej
*hellenizacja-przejmowanie kultury greckiej
*forum- rynek rzymski
*termy- łaźnie rzymskie
*akwedukty- wodociągi rzymskie
*amfiteatr- budowla, gdzie walczyli gladiatorzy
*sobór- zgromadzenie najwyższych duchownych kościoła
*herezja- pogląd niezgodny z nauką kościoła
*koran- święta księga islamu
*hidżra- ucieczka Mahomeda z Mekki do Medyny
*dżihad- święta wojna
*monarchia patrymonialna- ustrój w państwie, w którym władza króla jest bardzo silna
*meczet- świątynia islamu
*runy- pismo wikingów
*drakkara- mała łódź wikingów
*snekkara- duża łódź wikingów
*głagolica- pierwszy słowiański alfabet
*cyrylica- uproszczona głagolica
*latopis- kronika Ruska
*schizma wschodnia- nieuznawanie władzy Papieża
*inwestytura- nadawanie ziemi i stanowiska duchownych
*krucjaty- wyprawy przeciw poganom i niewiernym
*zakony rycerskie- zakony ziemi świętej, które broniły pielgrzymów
*jasyr- niewola tatarska
*jarłyk- pisemna zgoda tatarów na na sprawowanie władzy
*inflanty- obszar u ujścia Dźwiny, dziś Łotwa i Estonia
*przywilej/prawo składu- obowiązek kupców sprzedazy swego towaru w mieście z tym przywilejem
*przywilej przymusu drożnego- obowiazek podróży przez kupców określonym szlakiem
*poradlne- podatek gruntowny za Kazimierza Wielkiego
*feudalny- system zależności w ( nie moge się tu rozczytać, chyba w sredniowieczu )
*monarchia stanowa- państwo, w którym władza jest ograniczona na rzecz innych stanów
*wolnizna- okres zwolnienia z podatków
*lokacja- zakładanie miast lub wsi
*patrycjat, pospólstwo, pleps - warsty społeczne średniowiecznego miasta
* unia personalna- związek dwóch lub więcej państw których łączy osoba władcy
*husytyzm- ruch narodowo- religijny w czechach
*konkwistador- biały zdobywca
*karawela- statek do pokonywania dużych odległości
*manufaktury- warsztaty rzemieślnicze, w których pracowano ręcznie
*humanizm- prąd umysłowy czasu odrodzenia który w centrum stawiał człowieka
*reformacja- ruch w kościele katolickim dążący do jego odnowy
*sejmiki- zjazdy szlachty w poszczególnych ziemiach
*sejm walny - zjazd króla senatu oraz przedstawicieli sejmików w dawnej polsce
*pańszczyzna- praca na rzecz pana wzamian za użytkowanie ziemi

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata