profil

Przyczyny rozbiorów

poleca 82% 1198 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Słabość Rzeczpospolitej Obojga Narodów
- Rzeczpospolita posiadała bardzo nieliczne wojsko, zaledwie 16 tysięcy żołnierzy
- Zrywanie sejmów przez szlachtę, a to oznaczało, że nie można było przeprowadzić reform w państwie
- Powoli, acz nie ubłagalnie Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi już w XVII wieku, za sprawą potopu szwedzkiego
- Wojny domowe o tron polski toczone między Stanisławem Leszczyńskim a Auguste II Mocnym, było to znów straconych kilka cennych lat, które można było mądrze wykorzystać
- Konflikt między szlachtą
- III Wojna północna, toczyła się ona głównie na terytorium Rzeczpospolitej, zniszczenia grabieże przemarsze wojsk

Agresywność sąsiadów
- Rzeczpospolita leżała pomiędzy takimi państwami jak: Prusy, Rosja oraz Austria
- Sąsiedzi ci od zawsze prowadzili politykę agresywną i dążyli do powiększenia swoich terytorium i państw
- Ostatni król Rzeczpospolitej Obojga Narodów Stanisław August Poniatowski został osadzony na tronie głównie za sprawą wsparcia Carycy Katarzyny, która rządziła Rosją
- Ponieważ król Polski bardzo dobrze znał Carycę sądził, że pomoże mu ona przeprowadzić niezbędne reformy w państwie
- Grubo się mylił. Katarzyna postanowiła raz na zawsze zniszczyć królestwo Polskie przy pomocy Prus oraz Austrii, Władcy tych państw wyrazili zgodę na rozbiory Polski
- Tym samym Polska utraciła niepodległość na 123 lata.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Historia Polski