profil

Zanieczyszczenia wody

poleca 90% 104 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

¾ powierzchni Ziemi pokrywa woda,97% to woda słona,tylko 3% to woda słodka. Woda jest niezbędna do życia.Zanieczyszczenia wody powodują choroby a następnie śmierć organizmów żywych.Jest to problem wagi światowej,wraz ze wzrostem zaludnienia ziemi i rozwojem przemysłu rośnie liczba zanieczyszczeń.
Zanieczyszczenia to niekorzystne zmiany właściwości fizycznych,chemicznych i biologicznych wody spowodowane wprowadzeniem w nadmiarze substancji:nieorganicznych,organicznych radioaktywnych oraz ciepła.Substancje zanieczyszczające wodę powodują zmiane jej barwy smaku i zmętnienia,wpływa to ujemnie na jakość wody i jej przydatność do spożycia.
Jest wiele źródeł zanieczyszczenia wody,najwięcej zanieczyszczeń trafia do wody razem ze ściekami komunalnymi,przemysłowymi oraz rolnymi.Inne źródła to transport wodny i lądowy,wydobycie ropy naftowej,stosowanie pestycydów,nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe.
Zanieczyszczenia wody dzielimy na:
-fizyczne-różnego rodzaju substancje stałe,śmieci,odpady
-biologiczne-są spowodowane obecnością drobnoustrojów,
bakterii,wirusów i grzybów
-chemiczne-obecność szkodliwych substancji,soli metali ciężkich,
ropy, olejów,detergentów,nawozów sztucznych,
pestycydów,gazów
Najbardziej skuteczną formą ograniczenia zanieczyszczenia wód jest oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych.Polega na usuwaniu za ścieków osadów i substancji rozpuszczalnych w wodzie.W zależności od rodzaju zanieczyszczeń korzysta się z metod:
-mechanicznych,fizycznych ,chemicznych i biologicznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta