profil

Obraz Boga i człowieka w "Psalmie 91" Jana Kochanowskiego. Omów temat, odwołując się do podanego tekstu.

poleca 84% 857 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W mojej pracy przedstawię obraz Boga i człowieka, na podstawie "Psalmu 91" autorstwa Jana Kochanowskiego. Według Ewnagelii człowiek posiada swojego anioła stróża. Kogoś, kto zawsze pomoże w najtrudniejszych chwilach naszego życia i ma nas w nieustannej opiece. Bóg w "Psalmie 91" jest przedstawiony jako dobry pasterz. Troszczy się o nas i jest naszym opiekunem. Zdanie, cyt. "Kto się w opiekę poda Panu swemu, A całym prawie sercem ufa Jemu" oznacza, że każdy kogo Bóg ma swojej opiece jest "wybrany". Bóg jest naszym obrońcą. To u Niego znajdziemy oparcie, pocieszenie poprzez modlitwę. Dzięki Bogu, żadna krzywda nie jest nam straszan, a w momemncie zagrażającym nam, jest zawsze przy nas obecny i ma nas pod swoją opieką nieustannie. Pod tymi skrzydłami - opieką Boga jesteśmy bezpieczni. Wiedząc, że jesteśmy podopiecznymi Boga, możemy byc spokojni o to, że nic nam nie zagraża. Bóg oddaje nas niekiedy pod opiekę aniołów, którzy dbają o nas równie mocno jak Bóg. To aniołowie nie pozwalają, abym cyt. "idąc drogą na ostry krzemieć nie ugodził noą". Aniołowie są naszymi strużami, którzy pilnują nas jak skarbu. Kązda osoba, która ufa Bogu wierzy i modlis ię do niego będzie mogła bezpiecznie stąpać po najbardziej niebezpiecznych miejscach, cyt. "Będziesz po żmijach bezpiecznie gniewliwych I po padalcach deptał niecierpliwych" - tak w swoim "Psalmie 91" pisał Jan Kochanowski. Bez szkody, krzywdy i obawy niebezpieczeństwa będzie można pods osłoną Boga wsiąśc na najbardziej niebezpieczne zwierzęta, dokonać rzeczy trudnych i bardzo groźnych dla nas - żyjących życiem na Ziemi.
Człowiek w tym psalmie - "Psalmie 91" przedstawiony jest jako osoba bardzo oddana Bogu, ufająca mu. Człowiek nieustannie jest pod opieką swojego Ojca, najlepszego pasterza. Ludzie sa bardzo mocno kochani przez Boga, dlatego modląc się zyskują zaufanie, spokój i opatrzność Boską, która jest najcenniejszym darem zaraz, a może i nawet równorzędnie ze zdrowiem dla ludzi żyjących życiem Ziemskim.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Teksty kultury