profil

Polskie Państwo Podziemne- Szare Szeregi, Plan Burza, Powstanie Warszawskie.

poleca 90% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Organizacja Państwa Podziemnego.
Rząd Polski na uchodźstwie powołał w czerwcu 1940 roku Delegaturze rządu na kraj. Jej organem doradczym był Polityczny Komitet Porozumiewawczy, który koordynował działalność ugrupowań politycznych w kraju. Od 1943 roku jego funkcje pełniła Krajowa Reprezentacja Polityczna. W 1942 roku powołano do życia Kierownictwo Walki Cywilnej, które zajmowało się między innymi upowszechnieniem zasad walki cywilnej i przeciwdziałaniem niemieckiej propagandzie.
Akcja scaleniowa polegała na zjednoczeniu podziemia wojskowego na podstawie dyrektywy Naczelnego Wodza. Czternastego lutego 1942 roku ZWZ został przemianowany na Armię Krajową.

Działalność Szarych Szeregów.
Szare Szeregi to Związek Harcerstwa Polskiego, tworzący 18 uli i podlegający organizacyjnie Komendzie Głównej Armii Krajowej. Szare Szeregi prowadziły mały sabotaż a Starza młodzież uczestniczyła także w szkoleniu bojowym i wchodziła w skład batalionów szturmowych Zośka i Parasol. Szarymi Szeregami kierował Florian Marciniak a po nim Stanisław Broniewski. Harcerze Szarych Szeregów, między innymi; uwolnili więźniów przewożonych z Alei Szucha, siedziby Gestapo w Warszawie do więzienia na Pawiaku, uczestniczyli w akcji pod Arsenałem i w zamach na szefa SS i Policji.

Rok 1944 na ziemiach polskich.
Pierwsza Dywizja imienia Tadeusza Kościuszki została rozbudowana do wielkości korpusu a następnie w Armię Polską, która towarzyszyła Armii Czerwonej.
W kraju komuniści przygotowywali się do przejęcia władzy. Delegacja KRN z Bolesławem Bierutem na czele przedostała się w 1944 roku przez linie frontu do Moskwy. Tam uznano KRN za polityczna reprezentacje narodu polskiego. Dwudziestego drugiego lipca 1944 roku w Lublinie ogłoszono powstanie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, podporządkowanego ZSRR. Działacze PRP zaprosili do udziału w PKWN przedstawicieli niektórych partii . PKWN na podstawie dekretu ogłoszonego 6 września 1944 roku rozpoczął reformę rolną.

Plan Burza.
Jesienią1943 roku dowództwo Armii Krajowej przygotowało plan operacji pod kryptonimem Burza. Plan zakładał mobilizację oddziałów Armii Krajowej w czasie przesuwania się frontu wschodniego przez ziemie polskie i atakowanie oddziałów niemieckich. Do realizacji planu Burza przystąpiono na Wileńszczyźnie i na Wołyniu. Doszło do współdziałania jednostek Armii Krajowej z formacjami Armii Czerwonej.

Powstanie Warszawskie.
Wybuchło pierwszego sierpnia 1944 roku o godzinie 17. Akcje rozpoczęło 23 tysiące powstańców. Czwartego sierpnia siły powstańcze kontynuowały ataki.
Trzynastego sierpnia ZSRR potępiły dowództwa powstania i nie wyraziły zgody na loty wahadłowe oraz udostępnienie lotnisk. Drugiego października 1944 roku podpisano kapitulacje. Około 17 tysięcy powstańców zginęło.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty