profil

II wojna światowa w Polsce -druga, Plan Burza Anders ZSRR Sikorski ZWZ KRN PPR Szare szeregi 303

poleca 85% 690 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) 17 września 1939 agresja ZSRR na Polskę, rząd został internowany w Rumunii.
Prezydent Mościcki wyznaczył na swego zastępcę Władysława Raczkiewicza.
Rząd miał sformować gen. Władysław Sikorski, został naczelnym Wodzem Sił Zbrojnych. We Francji powstała armia, liczyła 80 tys. żołnierzy. Po zajęciu Francji władze udały się do Wielkiej Brytanii.
30 lipca 1942 podpisano układ Sikorski-Majski – Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Rosją, więzieni Polacy zostali uwolnieni. Na jego mocy zaczęto tworzyć armie w ZSRR pod dowództwem Władysława Andersa. ZSRR chciał wysłać w lutym 1942 wojsko polskie na front lecz GB zaproponowała aby udało się do Iranu bronić zagłębia naftowego.
Do radzieckiej niewoli dostało się 230 tys polskich żołnierzy, byli w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Rozstrzeliwano w: Katyń, Piechotki i Miednoje. 25 kwietnia 1943 ZSRR zerwał stosunki z Polską
4 lipca 1943 zginął Władysław Sikorski w katastrofie gibraltarskiej.
2) Jesienią 1939 pod okupacja niemiecką znalazło się 188 tys. Km2. i 22 mln ludzi – Pomorze Gdańskie i Wielkopolska. Utworzono Generalne Gubernatorstwo, zarządzał nim Hans Frank. W GG Niemcy prowadzili masowe prześladowania Polaków. Zabierali majątki, zmuszali do pracy, wywożono dzieła sztuki, aresztowano profesorów, zamykano uczelnie, aresztowano duchowieństwo, roboty przymusowe, łapanki. Masowe wysiedlenia Polaków, łącznie 800 tys. Kolaboracja – współpraca z okupantem.
Rosja zajęła 200 tys. Km2 zamieszkanych przez 13 mln ludzi.
3) Polskie państwo podziemne, Kierownictwo Walni Cywilnej KWC zorganizowało tajne państwo, tajne komplety – tajne uczelnie. ZWZ- Związek Walki Zbrojnej, jego wodzem został Kazimierz Sosnkowski. Stefan Rowecki PS Grot. Dowodził pod okupacją niemiecką. Działalność partyzancka.14 lutego 1942 nazwa ZWZ zmieniona została na Armia Krajowa. Następca Roweckiego został Tadeusz Komorowski. (potem podjął decyzję o planie Burza). Organizacja Wachlarz zajmowała się zbieraniem tajnych informacji o Niemcach. Powstał Związek Odwetu i z Wachlarzem przekształcono go w Kierownictwo dywersji zwane Kedywem. Dowódcą został Emil Fieldorf o pseud. Nil. Były też Bataliony Chłopskie i Szare Szeregi – mały sabotaż, akcja pod arsenałem.
4) Zbrodnie hitleryzmu. – rasizm, getta (400 w Polsce). Obozy koncentracyjne – Auschwitz, Chełmno, Majdanek, Treblinka. Holocaust, obozy zagłady, komory gazowe. Zamordowali w Auschwitz 1,5 mln więźniów. Zginęło 70% Żydów mieszkających w Polsce. Rada Pomocy Żydom – Żegota.
5) Wojsko polskie na zachodzie. W maju 1940 do obrony Norwegii skierowano Samodzielną Brygadę Strzelców Podhalańskich, walczyli o Narwik. W obronie Francji uczestniczyła 1. Dywizja Grenadierów Ducha;; 10. brygada Kawalerii Zmotoryzowanej walczyła pod Montbard. Polacy szczególnie zasłużyli się w bitwie o Anglie, zestrzelili 200 samolocików. Dywizjon 303 zestrzelił prawie 120. Niemcy zatopili Grom, Gryf i Wicher. Osłaniały też konwoje. W walkach w Afryce brała udział samodzielna Brygada Strzelców Karpackich. O Monte Cassino walczył 2. Korpus Polski gen. Andersa w maju 1944.
6) Tworzenie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W styczniu 1942 powstała Polska Partia robotnicza PPR, na jej czele stanął Marceli Nowotko > Paweł Finder > Władysław Gomułka. W lutym 1943 powstał Związek Patriotów Polskich ZPP pod przewod. Wandy Wasilewskiej. 1 stycznia 1994 powstała w Warszawie Krajowa Rada Narodowa KRN, utworzona z m. in. PPR. W ZSRR tworzono Polską jednostkę wojskową, we wrześniu 1943 1. Dywizja im Tadeusza Kościuszki na front, w październiku przegrała pod Lenino. W lipcu 1944 utworzono Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, manifest lipcowy. Polska miała być demokratyczna.
7) Powstanie Warszawskie. Plan Burza – współpraca z Rosjanami. Wybuchło 1 sierpnia 1994 o 17.00 i trwało do 2 października. Wyparli Niemców z Woli, Żoliborza, Śródmieścia, Ochoty. ZSRR nie wyraził zgody na lądowanie samolotów aliantów. W powstaniu zginęło 16 tys. Powstańców, 25 tys. Rannych, Niemcy stracili 17 tys. Żołnierzy i 9 tys. Rannych. Zginęło 180 tys. Cywilów. Warszawę zniszczona

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty