profil

Starożytność - pierwszy rozdział naszej kultury

poleca 84% 700 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Czas trwania epoki.
Epoka rozpoczyna się ok. 4 tysiąclecia przed naszą erą, a kończy w V w.n.e. za jej symboliczny koniec uważa się upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego w roku 476. Przełom w epoce stanowiło wynalezienie pisma.
2. Nazwa epoki
Funkcjonują dwie nazwy :
starożytność - pojęcie szersze obejmujące wszystkie dawne cywilizacje np. perską, babilońską
antyk - pojęcie odnoszące się do kultury śródziemnomorskiej czyli greckiej i rzymskiej.
3. Charakterystyka epoki
Kolebką starożytnej cywilizacji europejskiej jest starożytna Grecja. Kraj ten i wzorujący się na nim Rzym mają ogromne zasługi dla współczesnej kultury np.:
- teatr
- demokracja
- filozofia
- sztuka
- akwedukty
- drogi
- wojsko
- frazeologizmy
- prawo
- olimpiada
- literatura
- toposy
- archetypy
Topos - to funkcjonujące w powszechnym obiegu wyobrażenie jakiejś sytuacji lub miejsca utrwalone przez literaturę i szukę, np.: topos piekła/raju
Archetyp - to pierwowzór ludzkich postaw i zachowań
Ikar - archetyp marzyciela
Kain - archetyp bratobójcy
4. Literatura
Początkowa istniała w przekazie ustnym. Z czasem pojawiały się utwory pisane. Najsłynniejsi starożytni pisarze to :
Grecja:
- Homer
- Tespis
- Ajschylos
- Eurypides
- Sofokles
- Arystofanes
- Safona
- Ezop
- Anakreont
Rzym:
- Wergiliusz
- Horacy
- Owidiiusz
5. Przedstawiciele sztuki :
- Fidiasz
- Myron
6. Architektura
Starożytnym Grekom i Rzymianom zawdzięczamy pewne rozwiązania architektoniczne, na których wzorowali się późniejsi mistrzowie sztuki budowniczej. Charakterystyczne cechy architektury:
- zachowanie symetrii
- kolumny w stylu doryckim, jońskim i korynckim
Najbardziej znane przykłady architektury starożytnej :
- akwedukty rzymskie
- amfiteatry greckie
- Forum Romanum
- Wenus z Milo
- Nike z Samotraki
- rzymska wilczyca
- maska Agamemnona

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta