profil

Bezkręgowce zadania pytania i odpowiedzi (14 zadań)

poleca 85% 821 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Pierwotniaki

Zadania Bezkręgowce
1. Omów podstawowe rodzaje gamii u protistów:
a) Izogamia polega na łączeniu się dwóch gamet identycznych pod względem kształtu i ruchliwości
b) Oogamia zachodzi gdy łączą się komórki wyraźne zróżnicowanie na gametę żeńską ( dużą nieruchliwa komórka jajową) i gametę męską (mały, najczęściej ruchliwy plemnik)
c) Anizogamia polega na łączeniu się gamet w pewnych stopniu zróżnicowany wielkością, najczęściej większą komórkę uznaję się za żeńską, a mniejsza za męską
2. Wyjaśnij dlaczego pierwotniaki żyjące w wodach słodkich narażone są na ciągły napływ wody do komórki i uzasadnij, w jaki sposób radzą sobie z tym problemem.
Pierwotniaki żyjące w wodach słodkich są narażone na ciągły napływ wody do komórki, ponieważ zawartość ich komórek ma wyższy potencjał osmotyczny niż otaczające je środowisko, a ta różnica stężeń powoduję, że woda bez przerwy przenika do wnętrza komórki. Pierwotniaki posiadają wodniczki tętniące służące do osmoregulacji, które kurczą się rytmicznie, usuwają nadmiar wody na zewnątrz.
3. Określ jakie jest znaczenie biologiczne koniugacji u orzęsków.
Koniugacja u orzęsków jest procesem płciowy, który polega na wymianie materiału genetycznego, więc przyczynia się do zwiększania różnorodności genetycznej.
4. Określ jaki jest podstawowy sposób rozmnażania pierwotniaków i wskaż zaletę i wadę.
Podstawowym sposobem rozmnażania pierwotniaków jest podział komórki. Zaletą jest szybkie zwiększanie liczby osobników danego gatunku. Wada to brak zmienności genetycznej.
5. Uzasadnij stwierdzenie „Parzydełkowce to zwierzęta o bardzo prostej budowie.
Parzydełkowce to zwierzęta o bardzo prostej budowie, ponieważ ich ciała zbudowane są z dwóch warstw komórek (endodermy i ektodermy) podczas gdy pozostałe związki tkankowe są trójwarstwowe.
6. Opisz 3 warstwy budowy gąbek.
• Ascon – najprostszy typ budowy, kanaliki prowadzą bezpośrednio do jamy ciała
• Sycon – system doprowadzający jest bardziej rozbudowany niż w asconie
• Leucon posiada najbardziej rozbudowany system kanałów i największa powierzchnię trawienną
7. Omów budowę różnych typów parzydełek oraz określ ich funkcję
• Penetranty – ostro zakończone nici, puste w środku, wbijają się w ciało ofiary i wstrzykują parzący bądź obezwładniający płyn
• Glutynanty – długie nici, tępo zakończone, pokryte lepką substancję , przylepiają się do ciała ofiary, wydzielając parzący płyn i unieruchamiają ją
• Wolwenty – nici krótsze od glutynantów, oplatają ofiary bądź przeciwnika
8. Określi gdzie i z czego powstają gamety meduz oraz określ ich funkcję
Gamety meduz powstają z komórek interstycjalnych w gonadach. A wydostaję się poprzez pęknięcia w powłokach ciała.
9. Porównaj 3 cechy budowy płazińców na przykładzie dowolnych przedstawicieli wirków i przywr.
Wypławek biały (przedstawiciel wirusów) posiada orzęsiony nabłonek, a u motylicy wątrobowej (przedstawiciel przywr) nabłonek nie jest orzęsiony; wypławek biały posiada kilka warstw mięśni gładkich pod nabłonkiem, a motylica wątrobowa posiada pojedyncze włókna mięśniowe zarówno u wypławka białego, jak i motylicy wątrobowej występuję niedrożny układ pokarmowy, składający się z prostego lub rozgałęzionego jelita.
10. Nazwij larwy wolno żyjące w cyklu rozwojowym motylicy wątrobowej.
Miracidium, cerkaria, meta cerkaria
11. Wymień 5 charakterystycznych cech budowy tasiemców będących przystosowaniem do pasożytniczego trybu życia.
• Płaski kształt ciała
• Brak układu pokarmowego
• Bardzo dobrze rozwinięty układ rozrodczy
• Brak narządu ruchu
• Aparat czepny na główce
12. Omów różnice w budowie płazińców i obleńców
Jama ciała płazińców wypełniona jest parenchymą, a jama ciała obleńców – płynem surowiczym. Płazińce nie mają odbytu, a obleńce mają odbyt. Płazińce posiadają komórki płomykowe na końcach kanalików wydalniczych, a obleńce nie posiadają komórki płomykowe na końcach kanalików wydalniczych, a obleńce posiadają pseudocelomę, a u płazińców ona nie występuję.
13. Podaj w jaki sposób dochodzi do zarażenia się człowieka glistą ludzką i włośniem krętym
Człowiek zaraża się glistą ludzką poprzez zjedzenie nieumytych warzyw i owoców z jajami oraz nie przestrzegając higieny osobistej, a włośniem krętym poprzez zjedzenie dziczyzny lub mięsa wieprzowego z larwami.
14. Omów budowę układu wydalniczego pierścienic.
U pierścienic występuję układ wydalniczy typu metanefrydialnego. Zazwyczaj każdy segment ciała ma jedną parę metanefrydiów. Metanefrydium otwiera się orzęsionym lejkiem z jednej strony, a z drugiej zaś uchodzi na zewnątrz otworem wydalniczym

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 4 minuty