profil

Omów występowanie surowców energetycznych w Polsce i na świecie.

poleca 84% 705 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Czechy Niemcy Wielka Brytania

Do surowców energetycznych zaliczamy: węgiel kamienny (główne bogactwo mineralne Polski). Występuje w trzech zagłębiach:
- Górnośląskim - największe zasoby, przeciętna grubość pokładu to 2m, węgiel ten jest wysokokaloryczny, ok.1/4 to węgiel koksujący (Okręg Rybnicki).
- Dolnośląskim - mniejsze pokłady, węgiel trudno wydobywa się - kopalnie w stanie likwidacji.
- Lubelskim - ma niewielki udział w wydobywaniu węgla.
Węgiel brunatny - jest on mniej wartościowym paliwem, wydobycie powoduje duże zniszczenia w krajobrazie, ale jego wydobycie wzrosło z powodu deficytu paliw.
Najważniejsze zagłębia:
- Turoszowskie - najkorzystniejsze warunki wydobycia, mała głęgokość pokładu.
- Konińskie - złe niekorzystne warunki wydobycia.
- Bełchatowskie - duże koszty wydobycia, trzeba zdjąć 150m ziemi.
Ropa naftowa - małe zasoby, rocznie wydobywamy tyle ropy ile pokrywa 1% całego zapotrzebowania. Imporujemy ją z Rosji i z rejonów Zatoki Perskiej.
Gaz ziemny - występuje na Podkarpaciu w okolicach Lubaczowa, Jarosławia, Przemyśla oraz w Wielkopolsce (Ostrów Wlkp.) oraz w woj. koszalińskim i szczecińskim. Gaz kupujemy w Rosji i na Ukrainie.
Torf - duża wartość rolnicza, lecznicza. Gospodarujemy nim ostrożnie - nie dla celów energrtycznych.
Węgiel: Im Chiny, Iim Stany Zjedn., IIIm - WNP, Polska, Indie, Wielka Brytania.
W. brunatny - najwięcej węgla wydobywają Niemcy (38% całego wydobycia na świecie), Rosja , Czechy, Polska.
Ropa naftowa, gaz ziemny - Bliski Wschód, WNP, Morze Północne, Chiny.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta