profil

Czynniki lokalizacji. Zakład przetwórstwa owocowo- warzywnego.

drukuj
poleca 85% 158 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO- WARZYWNEGO

Zakład zajmuje się produkcją soków, nektarów, napojów przecierowych, niegazowanych owocowych i warzywnych. Bazę surowcową zakładu tworzą owoce, warzywa.

LOKALIZACJA: Transport surowców na dużą odległość jest nieopłacalny bądź niemożliwy, o lokalizacji zakładu decyduje więc surowiec, zakład znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie bazy surowcowej. Taka lokalizacja wynika z faktu, że owoce i warzywa łatwo ulegają obiciu, gniją tracą zatem na swych walorach smakowych i odżywczych jeżeli przewozi się je zbyt długo. W związku z tym w pobliżu zakładu znajdują się uprawy owoców i warzyw, które gwarantują walory smakowe i odżywcze. Typowy obszar uprawy owoców i warzyw to tereny w pobliżu dużych miast, w takowej lokalizacji znajduje się zakład.

ZASOBY NATURALNE: Na terenie naszego zakładu wykorzystywane są takie zasoby naturalne jak woda, drewno do tworzenia tektury, z której tworzone są opakowania do naszych soków, oprócz tego wykorzystuje się także główny surowiec jakim są owoce i warzywa, które są uprawiane w pobliżu zakładu, zatrudnieni eksperci dopilnowują aby do produktów trafiały tylko owoce i warzywa najwyższej jakości. Woda wchodzi w skład produktów tworzonych przez zakład, w wyniku określonych reakcji chemicznych jest jednym z surowców, służy też do mycia i płukania. Lokalizacja w pobliżu rzeki jest niezwykle korzystna, nie tylko ze względów użytkowania jej do tworzenia produktów, lecz także do mycia i płukania, gwarantuje stałe dostawy wody i odbiera ścieki.

SIŁA ROBOCZA: Ważny element procesu produkcji stanowi siła robocza. Okolica zakładu jest obszarem a dużym zasobie siły roboczej dzięki czemu jest ona tania, umożliwia zatrudnienie dużej liczby osób, pozwalających na optymalne przyspieszenie procesu produkcji, bez zbędnych kosztów. Przez zakład zatrudniani są kierowcy, eksperci ds. marketingu, produkcji, kontrolerzy jakości menagerowie, kierowcy itd. Dodatkowo na terenie zakładu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pracowników, która sprawuje pieczę nad prawidłowym funkcjonowaniem innowacyjnych technologii wykorzystywanych na terenie zakładu, takich jak aseptyczny rozlew do butelek plastikowych bez użycia konserwantów i sztucznych barwników.

RYNEK ZBYTU decyduje o rozmieszczeniu przemysłu w skali globalnej. Produkty z zakładu są rozprowadzane na terenie całego kraju, w związku z czym rynek zbytu jest szeroki, transport musi się odbywać niezwykle sprawnie za co odpowiada sprawna struktura transportu.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: Teren zakładu wyposażony jest w sieć komunikacyjną, energetyczną, kanalizacyjną i wodną a także oczyszczalnie ścieków. Sieć komunikacyjna zwiększa dostępność czynników produkcji. Ułatwia kontakt z rynkami zbytu, nie tylko w aspekcie szybkiego dostarczania produktów, ale także zasięgania ich opinii

KORZYŚCI AGLOMERACJI: Zakład położony jest na peryferiach ośrodka miejskiego co obniża koszty produkcji dzięki wspólnemu korzystaniu z infrastruktury technicznej i ułatwionej współpracy w zakresie zaopatrywania w surowce zbytu, pozyskiwania siły roboczej oraz specjalizacji produkcji.

BARIERY ŚRODOWISKA NATURALNEGO: Są to obciążenia środowiska działalnością produkcyjną prowadzące do jego degradacji. Ograniczenia lokalizacji związane z potrzebą zachowania kompleksów dobrych gleb i zbiorów naturalnej szaty roślinnej oraz pozostawienia w stanie naturalnym środowiska rolnego. Zakład posiada własne ekologiczne uprawy dzięki czemu przyczynia się do rozwoju środowiska naturalnego.

REGULACJE PRAWNE: Zakład spełnia główne regulacje prawne w zakresie przetwórstwa żywności zarówno w prawie Polskim jak i w prawie Unii Europejskiej. Regulacje Unii Europejskiej: Dyrektywa 93/43/EEC o higienie środków spożywczych; działanie w oparciu o Zieloną Księgę czyli "Generalne Zasady Prawa Żywnościowego w Unii Europejskiej"; Biała Księga Bezpieczeństwa Żywności; Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie higieny produktów żywnościowych; Polskie regulacje prawne dotyczące higieny i bezpieczeństwa żywności: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia(Dz. U. Nr 63, poz. 634); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań higieniczno- sanitarnych zakładów i wymagań dotyczących higieny w procesie produkcji i obrocie artykułami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z tymi artykułami (D. U. 02.234.1979); Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia urzędowej kontroli żywności; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środku transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (D.U.03.21.1791);


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata