profil

Wskaż, że „Antygona” Sofoklesa, „Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego i „Makbet” Szekspira są lekcją dla sprawujących władzę.(matura ustna)

poleca 84% 1720 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sofokles

„Antygona” – tragedia antyczna napisana w V w. pne. jest utworem nt. władzy. Tę, w Tebach sprawuje Kreon, wuj Antygony, który objął tron po bratobójczej śmierci Polinika i Etokla. Honorowym pogrzebem każe uczcić bohatera – Etokla, Polinika – zdrajcę, mają rozszarpać dzikie zwierzęta i ptactwo. Kreon swym edyktem pogwałcił prawa boskie, w które wierzy Antygona i mieszkańcy Teb. Władca nie ma prawa wydawać takich rozkazów, które godzą w dobro jednostki, w wolność sumienia i wiary. Choć Kreon mordercą nie był, jego panowanie przynosi ofiary, dlatego też monarcha Teb ponosi klęskę.
„Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego to także tragedia, której istotą jest władza. Treść utworu zaczerpnął poeta z III Pieśni „Iliady” Homera, kiedy to posłowie greccy przybywają do Troi, aby odebrać Helenę, małżonkę króla Sparty – Menelaosa, którą porwał królewicz trojański – Parys, będący w Sparcie w gościnie. Parys – Aleksander „praktyki czyni”, czyli przekupuje posłów, bowiem w sprawie Heleny ma się odbyć Rada, czyli posiedzenie sejmu. Niestety, racja Parysa wygrywa, Helena pozostaje w Troi, ale okręty greckie nie odpływają, co jest zapowiedzią wojny. Troja to metafora Polski, w której sejm coraz bardziej był skłócony i prywata brała górę nad dobrem ogółu. Kochanowski ostrzega rządzących, iż są oni namiestnikami Bożymi na ziemi i za swe czyny przed Bogiem odpowiadać będą. Prywata zaś niejedno państwo i cesarstwo do zguby doprowadziła.
„Makbet” Szekspira to studium zbrodni. Odsłania, że raz popełniona zbrodnia nigdy nie jest ostatnią. Człowiek taki jak Makbet staje się człowiekiem żądnym władzy, wielkości, splendorów. Uśpiona żądza pod wpływem pierwszej zbrodni staje się wybujała i taki władca zabija potem precyzyjnie jak instrument. Rządy jego to okres straszliwej tyranii, gdzie poddani jęczą, są zastraszeni. Makbet pogrąża się w zło, nienawidzą go ludzie, dlatego musi ponieść klęską. Władza sprawowana metodą zbrodni i terroru, nigdy nie trwa długo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata