profil

I Wojna Światowa

poleca 85% 236 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pierwsza Wojna Światowa była jednym z największych konfliktów na świecie w historii ludzkości. Trwała ona cztery lata, a brało w niej udział prawie wszystkie państwa ówczesnego świata. Przed wojną w Europie powstały dwa wrogie obozy Ententa- na czele z Anglią, Francją i Rosją, i Państwa Centralne z Cesarstwem Niemieckim, Austro-Węgrami i Włochami. Podczas wojny zginęło Parę milionów ludzi.

I. Przyczyny:
- Niemcy rozbudowywali flotę wojenną
- Walki o Bałkany
- Rozbudowywanie armii państw Centralnych i Ententy
- Podzielenie Europy na dwa wrogie obozy
- Zamach w Sarajewie (Zabito Arcy Księcia Franciszka Ferdynanda następcy tronu Austro Węgier)
II. Przebieg
1. Po zamachu Austro- Węgry wypowiedziały wojnę Serbii, jednak za Serbią opowiedziała się Rosja i wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. Za to Niemcy wykonały ruch, i wypowiedziały wojnę Francji.
2. Utworzyły się dwa fronty:
- Wschodni
- Zachodni
3. Przebieg:
a) Front Zachodni
1914
-Niemiecka Inwazja na Belgię i Francję
1915
- Front stanął nad Rzeką Marną
1916
-Niemcy zamykają w pułapce wojska Alianckie w miasteczku Verdun. Etap nazywamy " Wojną na wyczerpanie"
1917
- USA przyłącza si do wojny po tym jak niemiecki okręt podwodny zatopił amerykański statek
1918
- Niemcy przeprowadzają ostatnią ofensywę na froncie zachodnim
- Amerykanie Brytyjczycy i Francuzi przeprowadzają kontratak

11 listopada 1918r. został podpisany rozejm.

b) Front Wschodni
1914
-Rosjanie przepuścili atak na Prusy wschodnie
1915
-Niemcy przeprowadzają kontratak na ziemie Rosyjskie
1916
-Rosjanie przeprowadzają ofensywę na ziemie austryjackie i doprowadzają prawie do upadku Austro-Węgier
1917
- Rosjanie uciekają prawie, że pod Moskwę

3 marca 1918r. Bolszewicy podpisują traktat pokojowy z Państwami Centralnymi


II. Skutki
- Niemcy musiały ograniczyć armie
- Powstały nowe rodzaje broni tj. gazy bojowe, czołgi, samoloty bojowe, karabiny maszynowe
- Rozpadły się Austro-Węgry
- Powstała Czechosłowacja
- Rosja zmieniła ustrój
- Niemcy ponieśli straty Terytorialne
- Odrodziła się Polska

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Historia powszechna
Historia Polski