profil

Sprawdzian II Wojna Światowa

poleca 84% 927 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WYDARZENIA:
Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki – 6 i 9.08.45
Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939
Atak Niemiec na ZSRR - 22 czerwca 1941
Bitwa w rejonie Wizny – 7-10.09.1939
Bitwa o Anglię - 10 lipca do 31 października 1940
Bitwa pod Kockiem - 2 do 5 października 1939
Agresja Włoch na Grecję – 28 października 1940 – 23 kwietnia 1941
Atak ZSRR na Polskę - 17 września 1939
Bitwa pod El-Alamejn - I bitwa pod ElAlamejn w lipcu 1942 r.
II bitwa pod El Alamejn w październiku-listopadzie 1942 r.
Atak na Westerplatte - 1–7 września 1939
Atak Japonii na Pearl Harbor - 7 grudnia 1941
Bitwa pod Mławą - 1-4 września 1939
Atak Niemiec na Danię i Norwegię - 9 kwietnia – 10 czerwca 1940
Bitwa pod Tomaszewem Lubelskim - 17-26 września 1939
Lądowanie aliantów na Sycylii - 10 lipca – 17 sierpnia 1943
Bitwa pod Mokrą – 1 września 1939
Przybycie do Afryki oddziałów Africa Korps – luty 1941
Prowokacja Gliwicka - 31 sierpnia 1939
Kapitulacja Niemiec – 8 maj 1945r
Ewakuacja władz polskich do Rumunii – 17 września 1939
Bitwa nad Bzurą - 9-16 września 1939
Obrona poczty polskiej w Gdańsku - 1 września 1939
Kapitulacja Warszawy - 28 września 1939
KIM BYLI
Tadeusz Kutrzeba- kapitan Sztabu Generalnego Cesarskiej i Królewskiej Armii, generał dywizji wojska polskiego II RP, dowódca Armii ,,Poznań''. I wojna światowa, wojna polsko-bolszewicka, II wojna światowa, kampania wrześniowa, bitwa nad Bzurą
Franciszek Kleeberg- generał brygady Wojska Polskiego.Dowódca SGO Polesie. I wojna światowa,wojna polsko-bolszewicka,II wojna światowa,kampania wrześniowa,bitwa pod Kockiem
Henryk Sucharski- polski dowódca wojskowy, major Wojska Polskiego.Bronił Westerplatte. I wojna światowa,wojna polsko-bolszewicka,II wojna światowa,kampania wrześniowa.
Franciszek Dąbrowski - komandor porucznik Marynarki Wojennej, w czasie wojny obronnej Polski w 1939 zastępca komendanta, przez większość czasu także faktyczny dowódca obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.
Władysław Raginis- kapitan Korpusu Ochrony Pogranicza, dowódca obrony Wizny. Zasłynął z bitwy obronnej pod Wizą.
Stefan Starzyński- polski polityk, ekonomista, publicysta, żołnierz WP (major rezerwy), prezydent Warszawy (1934–1939), obrońca Warszawy w 1939.
Ignacy Mościcki - naukowiec, wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego. W 1926 roku wybrany na prezydenta Polski. W 1930 był inicjatorem budowy m.in. wielkiego kombinatu chemicznego w Mościcach pod Tarnowem.
Władysław Bortnowski ¬- generał dywizji Wojska Polskiego, działacz emigracyjny i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Brał udział w : I wojna światowa,wojna polsko-bolszewicka,II wojna światowa,bitwa w Borach Tucholskich, Bitwa nad Bzurą
Edward Śmigły-Rydz – marszałek polski , I wojna światowawojna polsko-ukraińskawojna polsko-bolszewickakampania wrześniowa
Konrad Guderski - polski inżynier wodny, dowódca obrony Poczty Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, podporucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego. II wojna światowa,kampania wrześniowa,obrona Poczty Polskiej w Gdańsku
POJECIA
Pakt Ribbentrop-Mołotow-pakt o nieagresji zawarty między III Rzeszą a ZSRR w Moskwie 23 sierpnia 1939r. Dotyczył on m.in rozporządzenia suwerennością Polski, Litwy, Łotwy.
dziwna wojna - określenie początkowego okresu II wojny światowej trwającego od 1 września 1939 roku do 10 maja 1940 roku. Państwa sprzymierzone z Polską (Francja, Wieka Brytania) po wypowiedzeniu III Rzeszy wojny 3 września 1939 roku nie podjęły żadnych działań zbrojnych, mimo zapisów w układach, dzięki czemu Adolf Hitler mógł swobodnie kontynuować ofensywę przeciw Polsce bez otwierania drugiego frontu.
Wojna zimowa - konflikt zbrojny pomiędzy ZSRR a Finlandią, toczący się w okresie od 30 listopada 1939 do 13 marca 1940 roku. Wojna zimowa odsłoniła wszystkie słabe punkty Armii Czerwonej, która poniosła bardzo wysokie straty. Agresja ZSRR spotkała się z międzynarodowym potępieniem, w wyniku którego ZSRR został wykluczony z Ligi Narodów. Finlandia, pomimo utraty części terytorium[4], zdołała jednak obronić swoją niezależność.
Karta Atlantycka - ośmiopunktowa deklaracja podpisana na pokładzie okrętu HMS Prince of Wales. Określała cele polityki Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych.
Bitwa o Atlantyk – najdłuższa kampania II wojny światowej toczona na Oceanie Atlantyckim i tworzących go morzach; trwała od 3 września 1939 roku do kapitulacji Niemiec w maju 1945
Wilcze stado – termin określający taktykę działań zespołów okrętów podwodnych przeciwko konwojom, stosowaną w czasie II wojny światowej przez niemieckie U-Booty podczas bitwy o Atlantyk oraz przez marynarkę USA przeciwko japońskiej żegludze na Pacyfiku.
Kamikadze- nazwa potoczna japońskich pilotów samobójców . Japońscy lotnicy kiedy skończyła im się amunicja uderzali samolotem w jakiś wojskowy cel (celem kamikaze było zadanie jak największych strat nieprzyjacielowi, śmierć atakującego była konsekwencją takiego ataku, a nie jego podstawowym założeniem.)
DZIAŁANIA WOJENNE NA DALEKIM WSCHODZIE
Aneksje Japończyków :
-lipiec 1941 r –Japończycy zajęli Indochiny,
- 7 grudnia 1941 r. – atak na amerykańska bazę wojskowa na Hawajach Pearl Harbor
- przełom 41/42 r. zajęcie Indonezji
- luty 1942r – zajecie półwyspu malajskiego z Singapurem, Australią i Nowa Zelandią
Kontrowersja Aliantów:
- kwiecień 42r. – walki o Australię,
- maj 42 r – bitwa na morzu koralowym,
- maj 42r – bitwa o Midway (Japończycy utracili 4 lotniskowce- kres ich inicjatywy militarnej)
Najważniejsze inicjatywy aliantów:
- czerwiec 44r. – zdobycie wyspy Guan,
- czerwiec 45r – zdobycie Okinawy, Birmy i Filipin
- 6 i 9 sierpień 45r – zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
- 2 wrzesień 45r - Japonia kapituluje
FRONT WSCHODNI
22 czerwiec 1941r – atak Niemiec na ZSRR
- atak sił niemieckich na Leningrad(kier. pół) , walki trwały 900 dni (czerwiec 41 – luty 34)
- atak sił niemieckich na Moskwę(kier. śr.)grudzień 41r
- atak sił niemieckich na Kijów, Odessę (kier.połud)
* bitwa pod Stalingradem – sierpień 42r – luty 43r
* bitwa na Łuku Kurskim (największa bitwa pancerna II wojny) 5-23 sierpień 1943r
MAPA
Tobruk - 10 kwietnia – 27 listopada 1941 - -Samodzielna brygada Strzelców Karpackich- gen. Stanisław Kopański
Narvik - 9 kwietnia – 8 czerwca 1940 - Samodzielna Brygada Strzelców Podhalńskich-gen. Zygmunt Szyszko- Bohusz
Monte- Cassino - 17 stycznia – 19 maja 1944 - II korpus Polski- gen. Władysław Anders
Arnhem - 7-26 września 1944 - 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa gen. Stanisław Sosabowski
Falaise - 7-21 sierpnia 1944 - 1 Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka
Londyn - 10 lipca 1940 – 31 października 1940 - Dywizjony 301, 302, 303 im. T. Kościuszki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Typ pracy
Historia Polski
Historia powszechna