profil

Postanowienia Wielkiej Trójki.

poleca 84% 815 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Konferencja w Teheranie – ( 28 listopada – 1 grudnia 1943) Obecni ZSRR Józef Stalin, Wielka Brytania Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Wojska Aliantów wylądują na zachodzie. Powstanie Drugi Front
-Sprzymierzeńcy będą walczyć do bezwarunkowej kapitulacji Niemiec
-Po wojnie Stalin chce rozszerzyć swoje wpływy w Europie Wschodniej. –
-Zażądał wschodniej części terytorium Polski do linii Curzona
-Niemcy będą okupowane przez trzy Państwa.

Konferencja w Jałcie – (4 – 11 lutego 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Wintson Churchill, Wielka Brytania Franklin
Delano Roosevelt.
Postanowienia:
-Przyłączenie Franci do Wielkiej Trójki
-Przebieg Granicy Polski wzdłuż linii Curzona
-Stworzenie rządów przypominających demokracje. Zdobycie emigrantów do Polskiej demokracji
-Wybory demokratyczne

Konferencja w Poczdamie – (17 lipca – 2 sierpnia 1945)
Obecni ZSRR Józef Stalin, USA Harry Truman, Wielka Brytania Clement Attlee.
Postanowienia:
Podział Europy na dwa wpływy Aliancką i Sowiecka tzw. Ład Jałtański
-Zachodnia granica Polski wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej
-Stworzenie SRK Sojusznicza Rada Kontroli, która miała się zająć okupacją Niemiec.

TZW 4D:
Denazyfikacja – partie narodowo – socjalistyczne i partie z nią związane mają zostać zlikwidowane. Zbrodniarze wojenni aresztowani i osądzeni.
Demilitaryzacja- całkowite rozbrojenie sił lądowych i powietrznych Niemiec
Dekartelizacja – przemysłowcy zostali pozbawienie swoich majątków
Demokratyzacja – wprowadzenie nowego ładu i porządku w Państwach.

3 LISTOPADA 1945 – Proces zbrodniarzy wojennych w Norymberdze
26 CZERWCA 1945 – W San Francisco przedstawiciele 50 krajów podpisali Kartę Narodów Zjednoczonych. Ustanawiając w ten sposób ONZ Organizację Narodów Zjednoczonych. Siedzibą ONZ jest Nowy Jork a główną organizacją Rada Bezpieczeństwa.
1948 – Uchwalono Powszechną deklarację Praw Człowieka

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta