profil

Postanowienia w sprawie Polski na konferencjach Wielkiej Trójki.

poleca 83% 1594 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.


Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu kosztem Niemiec zachodniej i północnej granicy Polski. Wszystkie decyzje podejmowano bez wiedzy i zgody rządu polskiego na emigracji. Rząd polski w Londynie zażądał przywrócenia granicy wschodniej ustalonej po pokoju ryskim 1921r. i jak najszybszego powołania polskiej administracji na ziemiach uwolnionych z pod okupacji niemieckiej. Stalin chciał poprawić stosunki z rządem polskim w Londynie. Groził, że jeżeli nie ustąpimy w sprawie wschodniej granicy, Moskwa powoła nowy Rząd pod władzą Moskwy.

4-11 luty 1945r. Konferencja Wielkiej Trójki w Jałcie na Krymie.


Postanowiono ostatecznie, że granica Polski przebiegać będzie wzdłuż linii Curzona z niewielkimi odchyleniami na korzyść Polski i że Polska powinna otrzymać o wiele większe terytorium na zachodzie i północy. Postanowiono także przekształcić Rząd Tymczasowy na Polski Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Rząd był zobowiązany przeprowadzić demokratyczne wybory. W lutym 1945r. Rząd Polski na emigracji oznajmił, że postanowienia Konferencji Jałtańskiej nie są obowiązujące dla narodu polskiego.

17 lipiec - 2 sierpień 1945 Konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie.


Na kilku posiedzeniach konferencji poczdamskiej przywódcy wielkich mocarstw zajmowali się wytyczeniem zachodniej i północnej granicy Polski. Postanowiono także wysiedlić Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier do stref okupacyjnych. Polska odzyskała Wolne Miasto Gdańsk, południowo-zachodnią część Prus (Warmię i Mazury) oraz terytoria położone na wschód od linii Świnoujścia - Odra, przy pozostawieniu Polsce ujścia Odry do Bałtyku, Świnoujścia i Szczecina. Na południe od Szczecina granicą była Nysa Łużycka i Odra.

Bibliografia
  1. Historia 8 - Tadeusza Glubińskiego
  2. Historia Polski 1864-1948 - Józefa Buszko
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy

Dzięki za ad. I narazicho

świetna praca dzieki^^

Nawet dobre, tylko za mało rozwinięte. Poza tym nie wspomniano o tym, że Konsekwencją tego był fakt iż mocarstwa zachodnie tolerowały politykę Stalina wobec Polski i pozostałych krajów Europy Środkowowschodniej.

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata