profil

Pojezierza Wschodniobałtyckie

poleca 85% 294 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na podstawie punktów:
1.Położenie.
2.Ukształtowanie.
3.Rzeki, Jeziora.
4.Lasy, lesistość*
5.Parki Narodowe
6.Gleby
7.Temperatura i opady
8.Surowce i przemysł
9.Miasta
10.Gęstość zaludnienia*
11.Uprawy
12.Walory turystyczne
*punktów może brakować!;)


Pojezierza Wschodniobałtyckie

Pojezierze Mazurskie
1. - część polskich Pojezierzy Wschodniobałtyckich pomiędzy Niziną Staropruską (Górowo Iławeckie, Orneta) i Pojezierzem Iławskim (Iława, Ostróda) na zachodzie, Pojezierzem Litewskim (Augustów, Suwałki) na wschodzie i Niziną Północnomazowiecką (Mława, Płońsk, Ciechanów) na południu.
2.Obszar równinno-nizinny
3.Rzeki wypływające z Pojezierza Mazurskiego należą do dorzeczy Narwi (Omulew, Rozoga, Szkwa, Pisa, Ełk) i Pregoły (Łyna z Gubrem, Węgorapa).
Występują liczne jeziora, które zajmują ok. 7% powierzchni tego pojezierza, m.in. 2 największe w Polsce – Śniardwy i Mamry oraz Niegocin, Nidzkie, Roś i Tałty.
4.Lasy liściaste typu "grądu". bory sosnowe i mieszane, bory świerkowe i mieszane. %?
5. -
6.rdzwe, bielicowe, bielice,płowe, brunatne, bagienne
7.Lato +18 Zima -2, -3 Opady półrocze chłodne : 250-300 mm, półrocze ciepłe : 400mm
8.iły i gliny,piaski i żwiry,
spożywcy, energetyczny, elektromaszynowy, drzewny, turystyczny, chemiczny
9.Olsztyn, Szczytno, Giżycko
10. coś około 28 os/km
11.uprawy : buraki cukrowe, rzepak, pszenica, żyto
bydło, trzoda, ryby, konie?
12.Mazurski Park Krajobrazowy, Jeziora, rezerwaty przyrody, Dąb Królewski w Rucianem i Dąb nad Mukrem na brzegu jeziora Mokre,W regionie Mazurskim istnieje wiele możliwości uprawiania turystyki kwalifikowanej. Wyznaczono wiele szlaków żeglugowych, kajakowych oraz znakowanych szlaków pieszych

Pojezierze Litewskie

1. Pojezierze Litewskie jest to region geograficzny, położony w północno-wschodniej części Polski. Wchodzi w skład prowincji Niżu Wschodnioeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Wschodniobałtyckiego. Polska część Pojezierza Litewskiego nosi nazwę Pojezierza Suwalskiego.
2. Na obszar Pojezierza Suwalskiego składają się głównie tereny nizinne. Obszar pojezierza Suwalskiego związany jest z działalnością najmłodszego na naszych ziemiach lądolodu zlodowacenia bałtyckiego
3. Rzeki są bystre i krótkie, należące głownie do dorzecza Niemna, lecz Czarna Hańcza jest największą rzeką Suwalszczyzny.
Jezioro: Rajgrodzkie, Hańcza (jezioro rynnowe), Wigry, Boczne, Rospuda Filipowska.
4. Lasy: przewaga borów (m.in bagienny, świeży, wilgotny) oraz łęgi jesionowo-olszowe.
5. Na terenie Pojezierza Suwalskiego znajduje się Wigierski PN.
6. Gleby: bielicowe, brunatne, bagienne.
7. Miesięczne temperatury wahają się od -4,9°C w I do 17,9°C w VI (roczna amplituda 22,8°C). Suma rocznych opadów wynosi średnio 584mm.Zima jest na ogół mroźna i długotrwała,długo zalega pokrywa śnieżna. Okres wegetacyjny trwa tutaj krótko.
8. Surowce mineralne: rudy żelaza, surowce skalne,
9. Miasta: Suwałki, Augustów,
10. Gęstość zaludnienia ok.25 osób/km
11. Uprawy: jęczmień, owies, żyto.
Hodowla: bydło, trzoda chlewna.
12. Walory turystyczne: Dolina Rospudy,Pokamedulski Klasztor w Wigrach, Kanał Augustowski, Wzgórza Jaćwingów, Dominikańskie Sejny, Augustów – Miasto Królewskie , pograniczy z Litwą.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata