profil

Pobrzeża Południowobałtyckie.

poleca 84% 1001 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na podstawie punktów:
1.Położenie.
2.Ukształtowanie.
3.Rzeki, Jeziora.
4.Lasy, lesistość*
5.Parki Narodowe
6.Gleby
7.Temperatura i opady
8.Surowce i przemysł
9.Miasta
10.Gęstość zaludnienia*
11.Uprawy
12.Walory turystyczne
* punktów może brakować!;)

Pobrzeża Południowobałtyckie

Pobrzeże Szczecińskie
1.Położenie. Leży w zachodniej części pasa pobrzeży południowobałtyckich. Obejmuje swoim zasięgiem ujściowy odcinek Odry, wyspę Wolin oraz rozległy obszar na wschód od Niziny Szczecińskiej.
2.Ukształtowanie. Głównie tereny równinne.
3.Rzeki : Odra, Rega, Ina, Regalica.
Jeziora: Dąbie, Miedwie, Ińsko, Resko - Przymorskie
4.Lasy: łęgowe, zarośla, wierzbowe, olsy, łęgi jesionowo. 17-28%
5.Parki Narodowe : Woliński, Drawiński
6.Gleby. bielicowe, brunatne, mułowe, rdzawe, płowe, torfowe i murszowe
7.Temperatura w styczniu : -1*C 0*C Temperatura w lipcu +17*C +19*C
Opady (XI-IV) - 250mm na m2 300-450 mm na m2(V-X)
8.Surowce:ropa naftowa, gaz ziemny, piaskowce
Przemysł: stoczniowy, turystyczny,wypoczynkowy
9.Miasta:Szczecin, Świnoujście, Stargard Szczeciński, Kamień Pomorski, Wolin
10.Gęstość zaludnienia : 25-50 os/km
11.Uprawy: rzepak, pszenica, buraki cukrowe, żyto, ziemniaki, jęczmień, owies, rośliny pastewne, len, konopie
Hodowla: trzoda chlewna, bydło
12.Walory turystyczne:
Dostęp do morza, miasto Szczecin jako miejsce do zwiedzania, Trzęsacz - ruiny kościoła, rezerwaty archeologiczne, parki zabytkowe, kościoły cerkwie synagogi w Stargardzie Szczecińskim, Szczecinie i Kamieniu Pomorskim.

Pobrzeże Koszalińskie
1.Środkowa część pasa pobrzeży południowobałtyckich.
2.Obszar nizinno-równinny.
3.Rzeki: Persęta, Radew, Grabowa, Wieprza, Słupia, Łeba, Reda
Jeziora : Jamno, Wicko, Gardno, Łebsko, Żarnowieckie
4.Lasy:
5.Słowiński
6.opadowo - glejowe, tofrowe i murszowe, brunatne, rdzawe
7.Lato +18*C Zima -1*C -2*C opady roczne : 600 mm na m2
8.piaskowce, ropa naftowa, gaz ziemny
stoczniowy, drzewny,turystyczny, wypoczynkowy, elektromaszynowy, spożywczy
9.Koszalin, Słupsk, Kołobrzeg?
10.25-50 os/km
11. drzewa i krzewy owocowe, owies, rzepak,ziemniaki
bydło, trzoda
12.Plaże, dostęp do morza, park narodowy, szlak nadmorski, Wydmy Łebskie

Pobrzeże Gdańskie
1.Wschodnia część pasa pobrzeży południowobałtyckich. Otacza półkoliście zatokę Gdańską. Leży na południe od linni łączącej Rozewie z półwyspem Sambijskim.
2.obszar nizinno-równinny
3.Rzeki:Wisła, Nogat, Reda, Radunia
Jeziora : J.Druzno
4. 24%
5. brak
6.Mady rzeczne, płowe, brunatne, torfowe i murszowe
7.zima +1*C lato +18*C 500 mm na m2(roczne opady)
8.bursztyn, sól kamienna, ropa naftowa (dno bałtyku)
stoczniowy, elektromaszynowy, turystyczny, chemiczny, wypoczynkowy
9. Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Sopot
10.
11.burak cukrowy, pszenica, ziemniaki, jęczmień, ogrodnictwo i sadownictwo,
bydło
12.Festiwal w Sopocie, Zwiedzanie stoczni w Gdyni, Stare miasto (zwiedzanie) Gdańsk jarmark dominikański, dostęp do morza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty