profil

Węglowodory

poleca 85% 122 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkany:metan CH4, etan C2H6, propan C3H8, butan C4H10 pentan C5H12 heksan C6H14 Alkeny: eten C_2 H_4 propen C_3 H_6 buten C_4 H_8 penten C_5 H_10 heksen C_6 H_12 Alkiny: etyn C_2 H_2 propyn C_3 H_4 butyn C_4 H_6 pentyn C_5 H_8 heksyn C_6 H_10 Spalanie matanu Całkowite 〖CH〗_4+2O_2→〖CO〗_2+〖2H〗_2 O , Półspalanie 〖CH〗_4+〖3O〗_2→2CO+4H_2 O Częściowe 〖CH〗_4+O_2→C+〖2H〗_2 O Wzory ogólny Alkanów (C_n H_(2n+2))Alkenów(C_n H_2n) Alkinów(C_n H_(2n-2)). Alkany: rośnie gęstość, temp. wrzenia , topnienia lekkość. Maleje: lotność palność reaktywność. Polimery( Polichlorek winylu[PCW,PVC]). Polimeryzacja to najprostszy przykład polireakcji. Polimeryzacja polega na łączeniu się wielu (tysięcy) jednakowych małych cząsteczek zwanych monomerami w jedną wielką cząsteczkę polimeru. Ropa naftowa jest mieszaniną różnych węglowodorów Przeróbka ropy naftowej odbywa się w rafineriach. Głównymi produktami rozdestylowania ropy naftowej są: Benzyna, czyli mieszanina węglowodorów o temp. wrzenia( 40℃ do 180℃) . Nafta (180 ℃ do 280 ℃). Olej napędowy (280℃ do 350 ℃). Mazut (ponad 350℃). Z karbidu(Węglik wapnia)(CaC_2) otrzymuje się acetylen.

Podoba się? Tak Nie