profil

Czy istnieją spory i konflikty nierozwiązywalne? - Rozprawka w oparciu o antygone.

poleca 86% 101 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sofokles

Tragedia grecka uświadamia człowiekowi, na jak wielu płaszczyznach jego egzystencji, pojawiają się niemożliwe do rozwiązania problemy. Rozum-uczucie, Bóg-prawo, człowiek-państwo to zaledwie garstka antagonizmów pojawiających się we współczesnym świecie. Życie ludzkie składa się z etapów. Każdy z nich to nowe problemy, spory i konflikty, których rozwiązanie równa się z mnóstwem błędów i doświadczeń. W różnych sferach życiowych: duchowej, emocjonalnej, politycznej można spotkać wiele poglądów, z których każdy może być trafny.
Wydaje się, że większość z nas odpowiedziała by twierdząco na pytanie czy istnieją spory i konflikty nierozwiązywalne, lecz moim zdaniem wcale nie musi tak być. Spróbuję to uzasadnić kilkoma chociażby argumentami.
Pierwszy z nich związany jest z lekturą, w którą się ostatnio zagłębiłem. Sofokles przedstawił Antygonę jako typową bohaterkę tragiczną. Nie miała ona, de facto, wyboru. Jakiejkolwiek decyzji by nie podjęła, była skazana na porażkę. Należy zauważyć, że Kreon nie musiał dokonywać tak radykalnego wyboru skazując bohaterkę na śmierć. Jako król musiał zająć konkretne stanowisko, aczkolwiek śmiem twierdzić, że mógł skazać Antygonę na inną karę. Nie przemawia do mnie argument mówiący o tym, że Kreon jako król Teb nie mógł się powściągnąć od tej decyzji tracąc zaufanie ludu.
Kolejną sprawą jaką chcę poruszyć są wybory dokonywane przez ludzi żyjących we współczesnych czasach. Wiele razy twierdzą, że nie ma wyjścia z danej sytuacji. Wbrew temu co mówią potępiam takie stanowisko, gdyż zawsze można rozwiązać każdy spór. Owszem, nie zawsze decyzja wydaje się być słuszna, ale zawsze prowadzi do jakiegoś rozwiązania, które po upływie czasu może wydać się najlepszym.
Czy można nie wierzyć w słuszność mojego twierdzenia, że ''Nie istnieją spory i konflikty nierozwiązywalne"? Uważam, że przedstawione argumenty nie dają ku temu podstaw. Tak więc starajmy się zawsze znaleźć wyjście z każdej sytuacji i bądźmy świadomi tego, że ono istnieje.

THX 4 M.W.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata