profil

Przemowa w obronie Kreona.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Szanowni państwo, chciałbym na tym spotkaniu udowodnić, że Polinejkes będąc zdrajcą nie zasługuje na należny mu pochówek. Jak wiadomo Polinejkes zdradził swoje rodzinne miasto próbując je zdobyć. W wyniku walki poległ jego brat Etokles. Jako władca Teb nie mogę wyrazić zgody na jego pochówek, gdyż wiązałoby się to z odwieccznymi prawami ludzkimi. Wiem, że prawa boskie mówią co innego, jenak jako władca Teb muszę uczcić pamięć Etoklesa, a zdrajcę Polinejkesa zostawić bez pochówku, bo inaczej nie mógłbym rządzić moim państwem. Władza należy do silnych i nieuległych i gdybym takim nie był władzę objąłby zbuntowany młody
szlachcic. Jak państwo widzą zakaz pochówku Polinejkesa leży w interesie całego społeczneństwa. Niech to będzie przykład i ostrzeżenie dla innych i oby nigdy nie znalazł się wśród nas żaden zdrajca.

Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury