profil

Powstanie państwa Polskiego

poleca 88% 103 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski

1)Plemiona lechickie

Słowianie przejęli osiadły tryb życia.
Plemiona lechickie-grupa plemion zamieszkująca dorzecze Wisły i Odry.
Rodziny małe dostawały pola (źreb) pod uprawę wyznaczone przez losowanie.
Osady tworzyły organizację terytorialne-OPOLA. Na czele stał wiec wolnych mieszkańców. Ośrodkiem był gród obronny.
Plemiona- wspólne pochodzenie, kultura, gospodarowanie,obyczaje,prawo,organizacja.
Drużyna-Możni dysponujący własną grupą zbrojną.
Z najpotężniejszych rodów wybierano książęta.
Nazwy plemion: Wiślanie, Ślężanie, Dziadoszanie, Bobrzanie, Trzebowianie, Opolanie, Goplanie, Lędzianie, Mazowszanie, Pomorzanie-handel, rybołówstwo.

2)Początki dynastii Piastów.

Piast- rolnik,od jego imienia pochodzi nazwa dynastii.
Siemowit
Lestek
Siemomysł (nie podbili żadnych terytoriów)
Mieszko I

3) Państwo Mieszka I

972r- bitwa pod Cedynią
Zwycięska walka z margrabią Hodonem, odparł najazd niemiecki, zjednoczył plemiona lechickie.
Główny ośrodek-Gniezno.
Obszar księstwa pokryty grodami-siedziba panów grodowych (reprezentacja księcia, zarządzających okręgiem grodowym, wymierzającym sprawiedliwość, drużynnicy- wymuszanie posłuchu u ludności zależnej. Trzymano tam zebrane dobra pochodzące z danin, zboże.
Władza: wojskowa, administracyjna, prawodawcza, sądowa, skarbowa-skupiona w rękach księcia.
System prawa książęcego- dostojnicy sprawowali władze w imieniu panującego i dostawali za to z woli księcia część z danin państwowych lub łupów wojennych.
Mieszko I-przyjął zwierzchnictwo cesarskie, aby odsunąć zagrożenie niemieckie.

4) Chrzest Polski i stosunki z papiestwem.

Ślub z Dobrawą (czeską księżniczka) Przybyła ona z kapelami, który nauczali księcia i jego otoczenie prawd wiary chrześcijanskiej.
Sojusz Polski z Czechami.
966r.-przyjęcia chrztu. (chcąc skorzystać z nowoczesnych wzorców organizacyjnych i kulturalnych)
Biskupstwo misyjne- nauczali i chrzcili ludność.
Dwór książęcy to lud umiejący pisać i prowadzić korespondencję, doradzali księciu w sprawach między narodowych.
Mieszko I nadal uznawał zwierzchnictwo cesarza i płacił mu trybut (daninę)
Śmierć Dobrawy. Ślub z niemiecką księżniczką Odą. Koniec sojuszu z Czechami(odebranie Śląsku i Krakowa)
Przekazanie państwa w opiekę papieżowi. Uzyskanie przeciwwagi dla zwierzchności cesarskiej.

5)Państwo Piastów u schyłku X stulecia.

Przełamanie plemiennej odrębności, zbudowanie jednolitej organizacji z księciem na czele,tradycje plemienne,
Nowe metody rządzenia, pobierania i dzielenia danin, przestrzenny podział państwa, wymierzania sprawiedliwości.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty