profil

Od początku państwa polskiego do kryzysu państwa Piastów w XI wieku.

poleca 85% 288 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry Mieszko II

Chrzest Polski:
Przyczyny: dążenie do ograniczenia najazdów ze strony niemieckiej pod pretekstem nawracania, dążenie Mieszka I do zmocnienia państwa,
Skutki: ślub z Dobrawą, rozwój kultury i nauki, zmocnienie władzy książęcej, wsparcie kościoła, możliwość najazdu na tereny pogańskie, ograniczenie najazdów ze strony Niemiec, wejście Polski w krąg kultury europejskiej


Panowanie Bolesława Chrobrego
Polityka wewnętrzna: powiększenie państwa, wypędzenie macochy Bolesława - Odę i trzech przyrodnich braci, pokonanie możnowładców, zakładanie kościołów, klasztorów i grodów, powstanie metropolii ( arcydiececji) i 3 biskupstw, ukonorowanie Bolesława ( 1025r.[pierwszy król Polski, przypominam, Mieszko był księciem])
Polityka zagraniczna: nawracanie Prus i innych Pogan, wyprawa do Prus, przybywanie pielgrzymek do grobu biskupa- Wojciecha, zdobycie stolicy Rusi Kijowskiej i samej Rusi Kijowskiej, wojna z Niemcami, na mocy traktatu pokojowego w Budziszynie przyłączono do Polski Łużyce i Mińsko

Znaczenie koronacji Chrobrego:
Polska:
- była na równi z innymi państwami,
-była niezależna od Niemiec

Kryzys państwa Piastów w XI wieku

Mieszko II :
- kontynuował politykę zagraniczną ojca ( Chrobrego),
- zorganizował wyprawy zbrojne na Saksonię,
- koronowany na króla,
-walczył z Niemcami w sojuszu z Czechami i Rusią Kijowską,
-traci Grody Czerwieńskie, Łużyce i Mińsko,
- Bezprym ( 1031-1032)

Bezprym:
-Polska za jego panowania zależała do Niemiec,
- była niższa pozycja państwa

Kazimierz Odnowiciel:
-próbował odbudować silną władzę książęcą z matką,
-bunty możnowładców,
-wojna polsko-czeska

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta