profil

Conditionals 0-4

poleca 85% 314 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. FIRST CONDITIONAL -przyszłość, bardzo prawdopodobna
IF+PRESENT SIMPLE+FUTURE SIMPLE
If I call you we will go to the cinema.

2,SECOND CONDITIONAL –gdybanie ,teoretycznie możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne, dawanie rad
IF+PAST SIMPLE+FUTURE IN THE PAST
If I had a million dollars I would go to the moon.
If I were you I wouldn`t talk with him.

3. THIRD CONDITIONAL –przeszłość, której nie można cofnąć
IF+PAST PERFECT+FUTURE PERFECT IN THE PAST
If I had married him, I wouldn`t have moved a proud.

4. FOURTH CONDITIONAL –przeszłość, która ma wpływ na
teraźniejszość
IF+PAST PERFIECT+FUTURE IN THE PAST
If I had married him I wouldn`t be a spinster now.

0.ZERO CONDITIONAL –prawa natury , czynności oczywiste
IF PRESENT SIMPLE PRESENT SIMPLE
If you heat ice it melts.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie