profil

Wartość franciszkanizmu ze współczesnym punktem widzenia.

poleca 84% 885 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Przypatrzmy się drodze, po której zdąża franciszkanin. Formą życia franciszkańskiego jest życie według Ewangelii; Chrystus i Jego Ewangelia stanowią bazę i punkt wyjścia . Z Chrystusem, w Chrystusie i wokół Chrystusa grawituje duchowość franciszkańska; droga jej prowadzi poprzez różne etapy: wyrzeczenia, nawrócenia, postępu, aż do całkowitego upodobnienia się do Chrystusa zgodnie z Jego słowami: "Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem" (J 13, 15). "Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski" (Mt 5, 48).

Naśladowanie i pójście za Boskim Mistrzem realizuje się praktycznie w duchowości franciszkańskiej w różnych fazach: przez miłość, ubóstwo, posłuszeństwo, czystość, pokorę i radość. Wymienione cnoty nie obejmują całości franciszkańskiego ideału, ale są najbardziej charakterystyczne.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
Gramatyka i formy wypowiedzi