profil

Składniki pożywienia człowieka,układ pokarmowy-przetwarzanie surowców energetycznych i budulcowych.

poleca 85% 332 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1) Do wszystkich organizmów heterotroficznych,a więc także dla większości zwierząt oraz dla człowieka,oznacza to konieczność pobrania pokarmu,następnie strawienie go,wchłonięcia i usunięcia niestrawionych resztek pokarmowych. Wwypadku człowieka obróbka pokarmu polega zarówno na mechanicznym rozdrabnianiu, jak i na trawieniu- enzymatycznym rozkładzie wiązań chemicznych w złożonych związkach organicznych. Wchłonięte substancje transportowane z krwią oraz limfą i wykorzystywane jako surowce energetyczne lub budulcowe we wszystkich komórkach ciała.Mogą więc być na przykład wykorzystywane do wzrostu,regeneracji uszkodzonych części ciała,zużyte do poruszania się bąź ogrzania ciała.
Obróbka pokarmu:
-rozdrabnianie
-trawienie
2) Skł. Pożywienia.
Skł. człowieka są zarówno produkty pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. Substancje chemiczne wchodzące w skład dzielimy na: organiczne i n ieorganiczne. Substancje nieorganiczne to przede wszystkim woda i sole mineralne. Woda stanowi jedynie środowisko dla większości procesów biochemicznych zachodzących w naszych komórkach. Jest substancją dość bierną chemicznie,zwykle nie reaguje więc z rozpuszczonymi w niej wiązkami. Dla niektórych ważnych procesów woda jest jednak substratem albo produktem. Stanowi rozpuszczalnik dla wielu związków organicznych,np. dla niektórych białek. Sole mineralne w płynach i pokarmach stałych zawierają wiele ważnych dla naszego organizmu pierwiastków.Małą ilość soli tracimy nieustannie z potem,moczem i podczas krwawień. Ze względu na dzienne zapotrzebowanie pierwiastki dzielimy na dwie grupy: makroelementy(pond 100mg) oraz mikroelementy( znacznie mnij niż 100mg). Do makroelementów zaliczamy
-wapń,istotny składnik kości i zębów,niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni i ukł.nerwowego
-fosfor, ważny skł. kości,jest też skł.ATP oraz DNA i RNA. Zawarty jest w różnych pokarmach.
-chlor, wraz z jonami sodu i potasu odpowiedzialny jest za równowagę wodno-mineralną.
Do mikroelementów:
-żelao, skł.hemoglobiny i mioglobiny. Wpływa na transport tlenu,ponieważ wystepuje w enzymach.
-jod, skł. hormonów tarczycy regulujących tempo metabolizmu. Niedobór prowadzi do powiększenia tarczycy.
-fluor, skł. zębów i kości. Zębom nadaje odporność mechaniczną i odporność na próchnicę.
3) Witaminy
Są związkami organicznymi,są one jednak niezbędne do przeprowadzenia licznych procesów biochemicznych i fizjologicznych. Część witamin jest niebiałkowymi skł. ważnych enzymów komórkowych.Witaminy dzielimy na dwie gr. rozpuszczalne w tłuszczach oraz rozpuszczalne w wodzie. Skutkiem niedoboru witamin to inaczej awitaminoz,a skutki niepożądane uboczne zwiemy hiperwitaminoza.
Witamina A - współwytworzenie rodopsyny,substancji niezbędnej do utrzymania pobudliwości komórek zmysłowych. Skutki niedoboru: ślepota
Witamina D - wpływa na gospodarkę wapniową.Jest niezbędna do normalnego wzrostu koścca. Skutki niedoboru: u dzieci krzywica.
Witamina E- podstawowa funkcja to hamowanie utleniania lipidów ustrojowych i witaminy A. Skutki niedoboru:osłabienie mięśni
Witamina K- ważna w krzepnięciu krwi,niezbędna do wytwarzania protrombiny. Skutki niedoboru: podatność na krwotoki.
Witamina PP- elem. niektórych enzymów przeprowadzających reakcję utleniania w enzymach.Skutki niedoboru: uczucie zmęczenia,depresja.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty