profil

"Dziady" część III – geneza i streszczenie utworu. Cechy dramatu romantycznego

poleca 83% 1999 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na powstanie III części "Dziadów" Adama Mickiewicza miało wpływ kilka czynników. Przede wszystkim poeta zaczerpnął z doświadczeń, jakie zdobył w czasie swej działalności najpierw w kręgach Filomatów, a później w założonym przez nich tajnym stowarzyszeniu Filaretów. Powodowała nim również chęć podsumowania wyników powstania listopadowego oraz próba usprawiedliwienia się przed rodakami, że nie wziął udziału w powstaniu.

Dramat opisuje wydarzenia, które nastąpiły w latach 1820-1823, chociaż główna część utworu to wypadki mające miejsce w 1823 roku.

Utwór rozpoczyna się od słów, w których poeta dedykuje dramat: "[...] świętej pamięci [...] narodowej sprawy męczennikom". Dalej następuje przedmowa, w której Mickiewicz wyjaśnia przesłanki, które skłoniły go do napisania "Dziadów". Następnie pojawia się Prolog zawierający opis sceny duchowej przemiany Gustawa. Widzimy bohatera osadzonego w więzieniu, który pod wpływem wydarzeń i dręczących go rozterek przybiera imię Konrad. Po tym zdarzeniu następują po sobie kolejne sceny dramatu

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Ciekawostki ze świata
Teksty kultury