profil

rząd dusz

poleca 66% 87 głosów

‘władza nad ludźmi, przywództwo’; wyr. rzecz., liter. – A. Mickiewicz, „Dziady” cz. III: „Daj mi rząd dusz!”; (…) już w drugim i trzecim pokoleniu sprawują rząd dusz w mediach i w sferze kultury. – W. Łysiak 1; Cały czas toczyła się walka o rząd dusz na lewicy. – TV Puls.

Podoba się? Tak Nie