profil

Wychowanie dziecka Spartańskiego.

poleca 85% 1277 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Do 7 roku życia dziecko wychowywała matka. Kolejnie zostały umieszczane w "klasach" gdzie obowiązywała jednakowa dyscyplina. Nauczycielami byli ludzie dorośli oraz starsi Spartanie. Czas nauki ogólnej ograniczono do minimum, aby poświęcać więcej czasu wychowaniu fizycznemu oraz dyscyplinie. Aby nauczyć ich odporności opiekunowie kazali im chodzić boso oraz w skąpym stroju.

12 roku życia stale chodzili bez tuniki, a ich skóra pozbawiona kąpieli i olejków twardniała. Kąpiel moli brać tylko kilka razy w roku.
Od 15 roku życia nosili długie włosy, które na czas walki namaszczali, aby lśniły. Według uczniów wojna była czasem odetchnienia od zajęć wojennych. Nikomu nie wolno było żyć wedle upodobania, a każdy z nic wiedział, że należy do państwa.
Jeżeli nie mieli nadanego zajęcia pomagali i nadzorowali młodszych uczniów, a tym samym podpatrywali starszych.

Podoba się? Tak Nie