profil

Starożytna Grecja

poleca 85% 463 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Perykles

Dla wszystkich, którzy nie lubią notować na historii...:)
KULTURA MYKEŃSKA I MINOJSKA
Egeida-obejmuje Morze Egejskie oraz wyspy tego morza i komplet wybrzeży.

Henryk Schliemann-syn pastora, jako 19-latek najął się na statku płynącym do Wenezueli. Okręt zatonął, a chłopak cudem uratowany, dostał pracę na posyłki w biurze w Amsterdamie. W tym czasie uczył się nowożytnych języków, umiał ich 14. Awansował na księgowego handlującego z Rosją. W 1868r. Schliemann osiadł w Atenach i prowadził badania archeologiczne, które zakończyły się odkryciem Troi.

Schliemann odkrył:
-złoty dorobek Priama
-siedzibę króla z główną salą - Megalon
-odkrył kilka pojedynczych grobów, złote maski z Myken
KULTURA MYKEŃSKA-1700-1200r.p.n.e.

Arthur Evans-brytyjski archeolog, prowadził badania prace archeologiczne na Krecie, których owocem było odkrycie pałacu w Knossos, pisma linearnego typu A i B itd. Evans podzielił okresy cywilizacji minojskiej, analizował freski, rzeźby oraz układ architektoniczny odkopanych ulic, kopał na przełomie XIX/XXw.

PODZIAŁ W ROZWOJU KULTURY MINOJSKIEJ:
-okres wczesnominojski(3000-2000r.p.n.e.)
-okres średniominojski(2000-1600r.p.n.e)
-okres późnominojski(1600-1200r.p.n.e.)
Szczytowym okresem kultury minojskiej był okres średniominojski, kiedy to Kreta handlowała z innymi osadami, nie było zagrożenia zewnętrznego.
Na terenie Krety odnaleziono tabliczki z pismem, udało się odczytać pismo linearne typu B. Inne rodzaje to:
-pismo obrazkowe
-pismo linearne typu A
-pismo linearne typu B-(wcześnie wspomniane)-I odczytanie w 1953r.
Słynny jest także dysk z Fajstos-tarcza z pismem
Kultura minojska upadła najprawdopodobniej w wyniku katastrofy - wybuchu wulkanu Terra(dziś Santoryn). Odbyło się to ok.1200r.p.n.e.

PODZIAŁY SPOŁECZNE W SPARCIE I ATENACH
Podziały społeczne w Sparcie:
Spartiaci:
-potomkowie Dorów
-najmniej liczna grupa społeczna ok.20000 osób
-równość prawna, różnice majątkowe
-obowiązek służby wojskowej
-należała do nich ziemia w Sparcie
-osiągali pełnoletność po ukończeniu 30r.ż.
-po narodzeniu dziecka pozostawiano go przy rodzicach do 7r.ż. lub porzucano w górach
-chłopcy od 7r.ż. udawali się do koszar, gdzie byli szkoleni do służby wojskowej
-mogli przejść na emeryturę wojskową po 60r.ż.
Periojkowie:
-oznacza to "mieszkający wokół"
-ludzie wolni bez głosu politycznego
-ludność podbita
-najczęściej zajmowali się rzemiosłem i handlem
Heloci:
-ludność podbita, która mieszkała na danym terenie przed najazdem Dorów
-są niewolnikami w Sparcie
-byli przywiązani do ziemi
-było ich więcej niż Spartiatów
-często ich napadano

Podziały społeczne w Atenach:
Pełnoprawni obywatele:
-potomkowie Jonów, mężczyźni
-osiągali pełnoletność w wieku 21 lat
Metojkowie:
-cudzoziemcy mieszkający w Atenach
-kupcy, rzemieślnicy
-wolni, ale pozbawieni praw politycznych
-mogli stać się pełnoprawnymi obywatelami
Niewolnicy:
-mogli być uwolnieni przez swego pana lub mogli kupić sobie wolność
USTROJE POLITYCZNE SPARTY I ATEN
Sparta:
-na początku taka "mała" monarchia despotyczna
-było 2 królów, którzy byli naczelnym wodzami armii i najwyższymi kapłanami
-później rosną wpływy arystokracji i spada władza 2 królów
Organy w Sparcie:
-rada starszych[gr.]geruzja-28 gerontów+2królów-mogły w jej skład wejść osoby, które ukończyły 60 r.ż. , mieli prawo veta
-zgromadzenie ludowe-[gr. Apella] - mężczyźni powyżej 30r.ż.(pełnoprawni Spartiaci), do nich się odwoływano
-urzędy spartańskie:
*5 eforów-sparowali kontrolę nad innymi urzędami. Mieli prawo zwoływania zgromadzenia ludowego.
URZĘDY W SPARCIE BYŁY PIASTOWANE TYLKO PRZEZ 1 ROK.
Ateny:
-na początku monarchia despotyczna, później republika arystokratyczna, w końcu demokracja ateńska[gr.] demos-lud, cratos-władza
-ustrój Aten ukształtował się na przełomie V/IV w.p.n.e.
Organy w Atenach:
Zgromadzenie ludowe[gr. eklezja]dzieliło się na:
-Rada 500-set [gr.Bulle]
-urząd 10 strategów
Inne organy to:
-Say ludowe[gr.heljaja]
-sąd skorupkowy-ostracyzm

Reformy w Atenach:
SOLON:
-zniósł niewolę za różne długi względem państwa
-rozszerzył uprawnienia zgromadzenia ludowego
-ustanowił nowy podział społeczeństwa
-wyodrębnił 4 klasy majątkowe
-wprowadził zasadę stopnia odpowiedzialności za kraj w zależności od stopnia zamożności(bogatsi bardziej odpowiedzialni)
-urzędy mogą piastować tylko najbogatsi
-"strząsnął długi"
-nadał grupie metojków obywatelstwo ateńskie
DRAKON:
-spisał prawa zwyczajowe
-zlikwidował wcześniejszą zasadę prywatnego ścigania zabójcy
PERYKLES:
-16 razy wybierano go na urząd stratega
-wprowadził diety dla urzędników
-przeniósł skarbiec związku Morskiego z Delos do Aten
-spisał prawo
-wprowadził odpłatność urzędów
KLEJSTENES:
-dokonał nowego podziału administracyjnego
-wprowadził ostracyzm
-wprowadził radę 500 i 10 strategów
-wprowadził imiona i nazwiska, zabronił wpisywania imion ojca.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty