profil

Rola snów i wizji w III części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

poleca 84% 730 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WIZJA jest to widzenie, majak, obraz fragmentu rzeczywistości utworzonej przez twórczą wyobraźnię, wyobrażenie, obrazowe przedstawienie czy wkońcu opis czegoś.
Adam Mickiewicz przedstawiając w III części Dziadów swe idee dotyczące filozofii dziejów oparł się na koncepcji mesjanizmu, co w szczególnie widoczne jest w scenie V, określanej jako "widzenie księdza Piotra". Widzenie przynosi obraz Polski jako Chrystysa narodów, czyli ukazuje plan zbawienia ludzkości przez uczestnictwo narodu polskiego oraz zapowiada wyzwolenie się kraju spod jarzma zaborców na drodze męki i cierpień.
Następne obrazy odwołują się do kolejnych etapów Męki Pańskiej. Są to: droga krzyżowa, ukrzyżowanie i wniebowstąpienie. Polskadźwiga symboliczny krzyż ukuty z 3 zaborców, rozpinając ramiona na całą Europę. Po ukrzyżowaniu u jej stóp rozpacza matka - Wolność, a moskiewski żołdak przebija bok Jezusa.
Obrazy, które ujrzał ksiądz Piotr nie są jasne i klarowne. Tak jak w objawieniach biblijnych pełno w nich symboli, niedopowiedzeń i zagadek. Nawet "czterdzieści i cztery". Szereg badaczy poszukiwał znaczenia owej liczby, sprawdzano mitologiczne znaczenia czwórek, wiek poety, podejrzewano, że ów "czterdzieści i cztery" to sam Mickiewicz lub Konrad. Symbolika tej liczby odwołuje się do wykładni mistycznej, zwanej kabałą [ kabała- rel., zbiór doktryn rozwiniętych w judaiźmie średniowiecznym, zawartych głównie w tajemnej księdze Zahar, zajmujących sie metafizycznymi rozważaniami na temat istory Boga oraz kwestię powstania świata i stworzeń, uznających hierarchię istot pośrednich między Bogiem a stworzeniem, i wędrówkę dusz ku Bogu ]. Liczba "czterdzieści i cztery" występuje w inspirowanych kabałą teoriach Saint - Martina, gdzie oznacza męża oczekiwanego, przyszłego zbawiciela, wskazanego enigmatyczną liczbą "czterdzieści i cztery" - oznaczającą nowego Adama - Mesjasza.
Profetyzm III części Dziadów wyjaśnia sens cierpienia. Pogląd ten zakłada, że wszystko obmyślone jest przez Boga. Nawet jeśli człowiek nie potrafi pojąć świata pełnego cierpienia powinien zaufać Opatrzności Boskiej.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:
(0) Brak komentarzy