profil

Piekło ze średniowiecznych wizji i obrazów

poleca 40% 33 głosów

W średniowiecznych, ale też i późniejszych wizjach malarskich straszono piekłem i sądem ostatecznym. Przerażające wizje znamy zwłaszcza z obrazów Hieronima Boscha czy dzieł Hansa Memlinga (Sąd ostateczny).
Takie straszne piekło, zwiedzane przez poetę, przedstawił też Dante w swym genialnym późnośredniowiecznym (lub wczesnorenesansowym) dziele Boska komedia. W tradycji literackiej i malarskiej utrwaliły się tzw. kolejne kręgi piekła, opisane przez Dantego (w zależności od ciężaru win śmiertelnik mógł znajdować się w różnych kręgach – było ich dziewięć). Swym utworem poeta nawiązał do średniowiecznych i antycznych przedstawień, ukazujących zejście ludzi do świata zmarłych. Dante nasycił jednak swe dzieło konkretem i niebywałym, przejmującym realizmem (wszystko dzieje się w konkretnym miejscu i czasie, uderzają szczegóły). Przewodnikiem poety po piekle i czyśćcu jest antyczny poeta Wergiliusz. Do dzieła Dantego nawiązywano w tekstach kultury wielokrotnie. Boską komedię ilustrował między innymi Salvadore Dali.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta