profil

Problemy morlane współczesnego społeczeństwa.

poleca 85% 169 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Mamy XXI wiek. Rok 2010. Żyjemy w dobie komputerów. Cywilizacja osiągnęła najwyższy szczyt. Można stwierdzić, że nie ma problemów, z którymi człowiek by sobie nie poradził. A jednak. Wiadomo, że nigdy świat nie będzie idealny. Nigdy też nie będzie, choć bliski ideału. Zawsze znajdzie się jakaś rysa. Żeby tylko jedna, niestety świat przypomina z każdym dniem coraz większą plątanine problemów. Żeby wgłębić się w te problemy bardziej, należy je najpierw podzielić na dwie grupy. Pierwszą grupę stanowiłyby wówczas problemy związane z działalnością człowieka, które inaczej można nazwać problemami moralnymi współczesnego społeczeństwa. Drugą grupę problemów, jaką można wyodrębnić z problemów ówczesnego świata stanowią problemy związane z siłami przyrody i natury. Nasuwa się pytanie, które z tych problemów są bardziej niebezpieczne i bardziej dotyczą naszego świata. Odpowiedzi na te pytanie najprawdopodobniej nie potrafi udzielić nikt. Zarówno jedna, jak i druga grupa na swój sposób jest niebezpieczna. Człowiek o niebezpieczeństwie wielu problemów mógł sam się przekonać uczestnicząc w nim bezpośrednio. Uczestnictwo w nich skłoniło człowieka do przemyśleń. Człowiek postanowił walczyć z tymi problemami także związanymi z naturą, bo walka z problemami ludzkimi jest czynnikiem jak najbardziej odruchowym.

We współczesnym świecie problem moralności pojawia się bardzo często. Problemem są nie tylko niemoralne zachowania, ale samo rozróżnienie co jest moralne, a co już nie. U podłoża moralności leżą wyobrażenia ludzi o tym, co jest dobre a co złe. Jednak poglądy te różnią się w zależności od epoki, w której człowiek żyje, środowiska geograficznego, stosunków społecznych, przynależności klasowej (w tym od warunki życia człowieka) i jego sytuacja życiowej. Bardzo ważną kwestię w wypowiadaniu się o moralności odgrywa wyznawana religia lub jej brak, czyli ateizm, a także nasze wychowanie czyli normy etyczne, które wynieśliśmy z domu rodzinnego.

Terroryzm – najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów. Działania terrorystyczne mogą dotyczyć całej populacji, jednak najczęściej są one uderzeniem w jej niewielką część, aby pozostałych zmusić do odpowiednich zachowań.
Termin "terroryzm" wywodzi się od grec.τρέω/treo - „drżeć, bać się”; „stchórzyć, uciec” oraz łac.terror, -oris - „strach, trwoga, przerażenie”; „straszne słowo, straszna wieść” i pochodnego czasownika łacińskiego terreo - „wywoływać przerażenie, straszyć”. Na tej podstawie można bardzo ogólnie zdefiniować terroryzm jako sianie strachu i grozy.

Jednym z najważniejszych, a na pewno najbardziej powszechnym problemem tego świata jest terroryzm. Teraz przeglądając prasę czy też oglądając telewizje lub korzystając z innych środków masowego przekazu nie sposób słyszeć o terrorze. Ten wiek przywitał nas atakami na Nowy Jork i Waszyngton (rok 2001), Madryt (rok 2004), Londyn (rok 2005). Wszystko to zdarzyło się na przestrzeni kilku lat, co na pewno nie pochlebia współczesnemu światu. Te ataki to oczywiście kropla w morzu w porównaniu do tego, co się dzieje na terenach Palestyny i Izraela. Niestety tam ataki to codzienna szara rzeczywistość, których nie sposób zliczyć. Giną małe dzieci, kobiety i wiele niewinnych osób. Świat podjął walkę z terrorystami. Amerykanie wysłali swoje wojska do Iraku, a wraz z nimi wiele innych państw, także Polska. Innym, o wiele lepszym sposobem radzenia sobie z terroryzmem jest wojna polityczna. Polega ona na rozmowach pokojowych prezydentów czy też polityków zainteresowanych państw. Trzeba przyznać, że oba te sposoby osiągnęły cel, jakim jest pokój na świecie. Amerykańskie wojska schwytały najgroźniejszego terrorystę Saddama Husajna, a wojna polityczna przyniosła pokój na Wyspach Brytyjskich gdzie IRA zaprzestała walk zbrojnych.

Korupcja (łac. corruptio - zepsucie) – nadużycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyści. Korupcja może w praktyce powstawać niezależnie od formy rządów. Poziom korupcji może być bardzo różny, od drobnych przypadków wykorzystania wpływu lub faworyzowania w celu wyświadczenia lub oddania przysługi, przez zinstytucjonalizowane łapówkarstwo aż do skrajnej postaci – kleptokracji (rządów złodziei), gdzie porzucone zostają nawet zewnętrzne pozory uczciwości.

Kolejnym ważnym problemem tego świata jest na pewno zjawisko korupcji. Ciężko się z tym nie zgodzić. Praktycznie codziennie słyszy sie o „łapówkach”. Korupcja jest przykładem nieprzestrzegania norm prawnych i etycznych zarówno przez osobę, która wręcza korzyści, jak i tę, która przyjmuje je. Jednym słowem jest łamaniem konstytucji. Trzeba przyznać racje, że korupcja jest problemem każdego państwa i każde państwo walczy z nią samemu. Walka z korupcją prawie zawsze staje się walką z wiatrakami. Ciężko jest ją wykryć, a jeszcze ciężej z nią walczyć. Aby walczyć z nią skutecznie, montuje się kamery, które mają uwiecznić moment wręczania korzyści. Jednak kamery nie zawsze zdają egzamin, ponieważ nie zauważą wszystkiego. Dobrym sposobem są też prowokacje np. dziennikarskie. Wówczas dziennikarz biorący udział w korupcji opisuje cały przebieg zdarzeń w artykule.

Aborcja (abortus provocatus od łac. abortio – poronienie) – termin potoczny oznaczający dokonanie celowego, przedwczesnego, sztucznego zakończenia ciąży i usunięcie zarodka lub nienarodzonego dziecka. Dopuszczalność aborcji jest regulowana prawnie i dotyczy najczęściej okresu, gdy zarodek lub płód jest jeszcze niezdolny do samodzielnego życia poza macicą, względnie w inkubatorze. Nielegalnie dokonywana także po upływie tego okresu.

Aborcja, to kolejny problem ludzkości.A borcja to przerwanie płodu w sposób chirurgiczny lub farmakologiczny. Są przypadki, kiedy aborcja występuje zgodnie z prawem, lecz są to przypadki pojedyncze. Przeciw nielegalnej aborcji przemawia wiele argumentów: min. będzie miej ludzi na świecie, każdy ma prawo do życia i zadaniem kobiety jest urodzenie dziecka. Jednak nielegalna aborcja staje się coraz bardziej powszechna. Rozpowszechnia się dzięki ludziom, problem ten jest stwarzany przez ludzi a mimo to nie potrafią go rozwiązać. Aborcji dopuszczają się głównie młode kobiety, którym dziecko by skomplikowało życie. Jeżeli jeszcze dodamy, że w znakomitej większości krajów aborcja jest zakazana i wykonują ją lekarze, którzy przysięgali dbać o zdrowie ludzi to dzisiejszym czasom chluby to nie przynosi. Rozwiązywanie takiego problemu jak aborcja jest niezwykle ciężką i żmudną pracą. Jest to naprawdę ciężkie gdyż tak jak w przypadku korupcji, nikt się nie przyzna do winy. Walka z nielegalną aborcją to głównie walka na podłożu prawnym. Spisane zostały prawa i łamanie ich jest pogwałcaniem kodeksu karnego. Lecz wykrycie aborcji jest rzadkie i nie jest to wina prawa. W tym przypadku człowieka powinno tknąć sumienie.Eutanazja (euthanazja) (od gr.. εὐθανασία euthanasia - "dobra śmierć") – zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej umotywowane skróceniem jej cierpień.
Dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem stycznym. Ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga (głównie przeciwnicy eutanazji czynnej) albo uznają je za najwyższą wartość. Zwolennicy natomiast twierdzą, iż ważniejsze są uszanowanie woli chorego, uchronienie go od cierpień oraz jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie on przyjmuje.

Eutanazja jest również przedmiotem sporów, w którym chodzi o istotną wartość, jaką jest życie człowieka, tyle że w tym wypadku u jego schyłku. Eutanazja jest to skrócenie życia człowiekowi cięzko choremu, cierpiącemu, który nie ma szans na wyzdrownie i poprosi o przyspieszenie śmierci. Taka decyzję może teżpodjąć w imieniu nieprzytomnego chorego rodzina lub lekarz. W Polskim prawie eutanazja jest zabroniona, ale od niedawana dopuszcza ją prawodawstwo holenderskie. Jej zwolennicy uważają, że człowiek jest wolny i może decydować róznież o momencie swojej śmierci. Może więć roztrzygnać o tym, czy chce cierpieć i biologicznie wegetować, pozostając uzaleznionym od innych, często obcych ludzi, oraz od urzadzeń medycznych. Przeciwnicy wysuwają argumenty religijne i moralne, przekonując, że człowiekowi nie wolno zabiajać w żadnych okolicznościach ani siebie, ani innych. Każde ciepienie ma sens, Medycyna nie jest w stanie wykluczyć możliwości poprawy stanu zdrowia pacjenta, więc zawsze należy mieć nadzieję. Niebiezpieczne wydaje się też przyznanie lekarzom parawa do usmieracania. Pacjent traci wtedy pewnośc że lekarz będzie go zawsze ratował. Przestaje mu ufać, obawiając się, że z powodów np. ekonomicznych, może przyśpieszyć jego śmierć.


Prawa jednostki – prawa chronione przez system prawny i normy etyczne danego kraju.
Gwarantowane sa w ramach miedzynarodowego systemu ochrony praw człowieka, na który składają się ratufikowane przez państwa konwencje (np. międzynarodowe pakty prawe człowieka) oraz organizacje międzynarodowe np. ONZ i organizacje pozarządowe np. Amnesty International. O przestrzeganiu praw człowieka w dnym kraju decyduje nie tylko system prawny ale przede wszystkim system norm etycznych.

Etyczny aspekt ochrony środowiska – stosunek człowieka do natury miarą ochrony środowiska. Środowisko naturalne chronią umowy i konwencje międzynarodowe oraz właściwe przepisy prawa lokalnego. Zwolennicy postawy ekologicznej opowiadają się za traktowaniem środowiska naturalnego jako harmonijnej całości.Prawa zwierząt idea, zgodnie z którą zwierzęta mają prawa, oraz że postępowanie człowieka wobec zwierząt powinno być oparte na zasadach etycznych.
Prawa zwierząt to bardzo istotny problem etyczny współczesnej cywilizacji. Najczęściej są łamane w następujących kategoriach:
- warunki hodowli, transportu i uboju zwierząt
- wykorzystywanie zwierząt do eksperymentów medycznych
- wykorzystywanie zwierząt do testowania kosmetyków i innych produktów
- polowania, hodowli, oraz tresury w celach rozrywkowych
- znęcanie się nad zwierzętami

Świadomie zadawanie zwierzętom bólu lub zabijenie ich świadczy o okrucieństwie i jeste niegodne człowieka, nie zaleznie od definicji przyjetej na okreslenie zwierzęcia. Obrońcy zwierząt są przekonani że miarą człowieczeństwa jest właśnie nasz stosunek do zwierząt.


Problemem moralnym nie tylko współczesnym, ale przeciągającym się od niepamiętnych czasów jest problem związany z tzw. najstarszym zawodem świata, czyli z prostytucją. Sprzedawanie własnego ciała jak niemoralne, że zawsze znajdzie się inny sposób na zarobienie pieniędzy, jednak są osoby, które po prostu lubią to robić, a fakt że dostają za to pieniądze jest dla nich dodatkową korzyścią. W tym wypadku zostawiamy to ich własnemu sumieniu i poczuciu własnej wartości, dla niektórych może być tak samo moralne jak zarabianie na czymś co się lubi robić, np. Na degustacji słodyczy. Dwa w jednym – przyjemność i pieniądze. W Polsce rażące jest, gdy się słyszy, że młode dziewczęta w wieku 14 – 17 lat nie są dziewicami. Dla nas Polaków szczególnie starszych osób jest to nieetycznie i niemoralne. Natomiast w krajach Afrykańskich mało która dziewczyna powyżej 14 roku życia jest dziewicą i tam nikogo to nie gorszy.Źródła:
– „Wiedza o społeczeństwie” zakres podstaw Z. Smutek, J. Maleska, B. Surmacz. Wyd. Operon, Gdynia 2008r.
http://www.sciaga.pl/tekst/49298-50-problemy_swiata
– http://pl.shvoong.com/social-sciences/sociology/499503-problemy-moralne-wsp%C3%B3%C5%82czesnych-spo%C5%82ecze%C5%84stw/

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 10 minut