profil

Problemy morlane współczesnego świata

poleca 84% 906 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Współczesny świat boryka się z wieloma problemami natury moralnej. Do najczęściej poruszanych tematów należą sprawa aborcji, eutanazji oraz klonowania zarówno ludzi jak i zwierząt. Od niedawna istnieje nawet dział etyki, zajmujący się dylematami moralnymi zarówno już istniejącymi jak i nowymi, pojawiającymi się w związku z powstawaniem oraz udoskonaleniem nowych metod i technik w medycynie czy biotechnologii.
Terminem aborcja nazywamy celowe, przedwczesne zakończenie ciąży, skutkujące śmiercią zarodka lub płodu. Aborcja jest nie tylko morderstwem nienarodzonego dziecka, ale zniszczeniem zdrowia fizycznego i psychicznego jego matki. Chodzi tu o zespół zaburzeń psychicznych, czyli tzw. zespół poaborcyjny. Występuje on u kobiet, ale również u lekarzy, którzy dokonali morderstwa. Objawia się częstymi stanami przygnębienia, depresji, myśli samobójczych czy poczucia winy. Problematyka dopuszczalności i wykonywania aborcji należy do głównych problemów współczesnego świata i jest przedmiotem różnorodnych ocen moralnych. Wykonywanie zabiegu aborcji wiąże się z dużym sprzeciwem wielu osób oraz środowisk, między innymi związanych z Kościołem katolickim, dla którego aborcja stanowi grzech śmiertelny. W Polsce problematyka warunków dopuszczalności aborcji jest od lat przedmiotem debaty publicznej. Jednak w niektórych krajach świata, także w Polsce aborcja jest prawnie dopuszczona i wykonuje się ją jednak tylko w przypadkach gwałtu, bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia matki lub dziecka.
Eutanazją natomiast nazywamy przyśpieszenie śmierci osoby nieuleczalnie chorej, które umotywowane jest skróceniem jej cierpień. Dopuszczalność eutanazji jest również trudnym zagadnieniem etycznym. Ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga, który sam decyduje w jakim momencie zabierze daną osobę do świata wieczności albo uznają życie za najwyższą wartość. Zwolennicy natomiast twierdzą, iż ważniejsze są uszanowanie woli chorego i uchronienie go od cierpień. Eutanazja jest obecnie zalegalizowana w Holandii, Belgii i amerykańskim stanie Oregon, natomiast w pozostałych krajach świata jest niedozwolona i karana jak zwykłe zabójstwo.
Klonowanie w potocznym rozumieniu tego słowa jest procesem tworzenia idealnej kopii z oryginału. Do chwili obecnej opanowano metody klonowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Niestety naturalną konsekwencją sukcesów w klonowaniu ssaków jest idea sklonowania człowieka. Budzi ona jednak głębokie kontrowersje natury etycznej. Już wiadomości o sklonowaniu ssaków wywołały panikę wśród prawodawców wielu krajów, którzy zabronili klonowania ludzi, szczególnie w celach reprodukcyjnych. Jednak nauka przedstawia jeszcze inną ideę klonowania w celu pozyskania komórek macierzystych. Takie komórki mogą mieć potencjalne zastosowanie terapeutyczne i procedura nie wiąże się z otrzymywaniem organizmu. Mimo to, nawet klonowanie komórek macierzystych posiada silnych wrogów w środowiskach wyznawców wielu religii, w tym katolicyzmu, ze względu na to, że wiąże się z procesem tworzenia sztucznych embrionów.
Jak widzimy współczesny świat musi stawić czoła wielu problemom natury moralnej. Jednym z głównych problemów etycznych stała się możliwość stosowania eutanazji na ciężko chorych pacjentach, którzy dobrowolnie chcą skrócić swoje cierpienie. Prawdziwą burzę moralną wywołało także upowszechnienie prawodawstwa w zakresie przerywania ciąży czy klonowania zwierząt.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty