profil

Idealiści w literaturze - notatka

drukuj
poleca 85% 477 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powieść Elizy Orzeszkowej pod tytułem „Nad Niemnem” jest powieścią pozytywistyczną. W pozytywizmie powstało wiele utworów, które opisywały różnice między romantykami i pozytywistami, spojrzenie realistyczne i romantyczne na sytuacje polityczne, ale również powieści z tej epoki obfitują przykładami ciekawych postaci jakimi byli idealiści. Były to osoby, których postępowanie motywowane było wzniosłymi zasadami, osoby te były gotowe do poświęceń za swoje idee i realizacje ich. Jednak z drugiej strony idealista to także marzycieli fanatyk. W związku z tym, że była to epoka, w której nasilał się bunt przeciwko temu, czego nie dało się wytłumaczyć czy objąć rozumem, idealiści również nie byli traktowani na równi. Idealistą w „Nad Niemnem” jest Witold Korczyński, syn Emilii i Benedykta. Wierzy on w zmianę stosunków między dworem a wsią, postanawia udzielać nauk rolnikom w kwestii obsługi nowych maszyn, ostrzega zwykłych ludzi o oszustwach i nieuczciwych urzędnikach i wdraża nowe formy uprawy ziemi. Jego marzenia silnie przenikają świat rzeczywisty, dlatego też tak naiwnie próbuje zmienić życie na wsi na lepsze. Idealistką jest także Justyna Orzelska, która poślubiła Janka Bohatyrewicza, idąc za głosem serca. Chciała tym samym poprawić byt rolników, choćby w najmniejszej części. Uważała, że społeczeństwo potrzebuj takich zachowań i przejawów idealizmu, ponieważ gdyby nie oni, ludzie popadaliby w coraz to większy marazm, nadal w żalu po straceniu niepodległości. Idealiści wierzyli, że ich działania pozwolą społeczeństwu zobaczyć inne, nowe możliwości, że nie należy rozpamiętywać przeszłości, lecz patrzeć w przyszłość, zmieniać świat i siebie, zamiast cierpieć nad swoim losem. Abstrahując od tematu, pozytywistyczno romantyczny idealista to na przykład Stanisław Wokulski, którego wyobrażenie o miłości jest hiperbolizowane, ukazane jako idealne i wymarzone. Idealizmem pozytywistycznym naznaczony był Julian Ochocki, który uznawał naukę za główną ideę w życiu, jest wynalazcą i wierzy, że dzięki temu co robi, społeczeństwo będzie rozwijało się.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka i formy wypowiedzi