profil

Towar

drukuj
satysfakcja 50 % 4 głosy

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Towar - produkty przeznaczone do sprzedaży. Ruch towaru od miejsca ich wytworzenia do miejsca spożycia nazywamy obrotem towarowym. Handel to gałęź gospodarki narodowej, ale także to czynności związane z transakcją kupna-sprzedaży do których należą: zakup towarów, ich magazynowanie, sprzedaż kupującym. Handel można podzielić na wewnętrzny i zagraniczny. Ze wzgl. Na miejsce (szczebel) w obrocie towarowym, wyróżnić można handel hurtowy i detaliczny. Informacje potrzebne do analizy rynku uzyskuje się dzięki badaniom rynkowym. Badanie rynkowe obejmuje: *analizę popytu, *analizę konkurencyjności (podaży) *analizę otoczenia bliższego i dalszego. Analiza popytu oprócz ustalenia jego poziomu obejmuje również rodzaje przyczyn wpływających na ten poziom. Ocena konkurencyjności dostarcza informacji o tym, które przedsiębiorstwa sprzedają ten sam wyrób. Ocena konkurencyjności powinna dotyczyć m.in. *udziału konkurencji w rynku, *jakości oferowanych towarów, *polityki cenowej,*środków reklamy, *warunków obsługi klienta. Metody badania poytu: obserwacja, ankieta, wywiad, badania eksperymetalne.
O koperacji mówimy wtedy, gdy istnieje dobrowolna współpraca przedsiębiorstw opierająca się na zawartej przez nie umowie. Przedsiębiorstwa nie tracą odrębności prawnej, zachowują samodzielność gospodarczą. Zaliczamy: kartel-jest organizacją samodzielnych pod wzgl. Prawnym, finansowym i technicznym przedsiębiorstw partą na umowie. Syndykat-jest wyższą formąumowy kartelowej. Przedsiębiorstwa zachowują swą odrębność prawną i produkcyjną. Rezygnują natomiast z prawa z samodzielnej sprzedaży produktów. Konsorcjum-umowny związek całkowicie niezalenych przedsiębiorstw uworzonych w celu przeprowadzenia jednej większej operacji jeżeli wymaga ona zaangażowania dużego kapitału, którego nie może zgromadzić jedno przedsiębiorstwo.
Koncentracja- jest wówczas gdy partnerzy przedsiębiorstwa tracą swoją samodzielność gospodarczą na rzecz wspólnego kierownictwa, któremu są podporządkowane. W ramach koncentracji firmy często tracą odrębność prawną. Koncern-należy do związków przedsiębiorstw tworzonych na podstawie formuły koncentracji. Jest to zrzeszenie przedsiębiorstw zachowujących swą osobowość prawną, lecz rezygnujących z rzeczywistej samodzielności gospodarczej na rzecz wspólnego kierownictwa. Holding-jest formą centralizacji dyspozycji gorpodarczej tworzoną w formie wykupywania przez jedno wielkie przedsiębiorstwo lub przez bank takiej liczby akcji różnych innych przesiębiorstw, by zapewnić sobie kontrolę nad nimi. Trust-grupuje przedsiębiorstwa, które tracą swą niezależność gospodarczą i odrębność prawną. Stanowi pełne zespolenie dotychczas niezależnych przedsiębiorstw w jedno przedsiębiorstwo. Fuzja-po połączeniu przedsiębiorstwa dotychczas samodzielne tracą całkowicie swą niezależność gospodarczą.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:24)

Bardzo słabe, jakby żywcem wyjęte z encyklopedii.

27.7.2006 (14:21)

mnóstwo usterek technicznych obniża "wartość" tej pracy. Pozdrawiam