profil

Demokracja

poleca 85% 202 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Idea demokracji wydaje się być wartościowa, opierając się na tym, że władze w państwie sprawuje lud. Kraj taki jest tolerancyjny, zorganizowany i uporządkowany. W rzeczywistości jest to tylko teoria. Formę władzy, jaką jest demokracja, trafnie scharakteryzował Churchill, twierdząc, że „demokracja nie jest ustrojem idealnym, ale najlepszym, jaki dotychczas istnieje”. Bowiem te idealne hasła przestają nimi być, kiedy są nadużywane, a obecnie w demokratycznym kręgu w Polsce można niemal wszystko. Wad i zalet w ustroju demokratycznym nie da się całkowicie rozgraniczyć.

Zwróćmy uwagę na rządy ludu. Jest to jedna z głównych podstaw demokracji. Teoretycznie każdy obywatel ma możliwość sprawowania władzy, bezpośrednio lub pośrednio. Każdy z nas wybiera odpowiedniego kandydata na posła, senatora czy prezydenta, nie mniej jednak każdy może się nim stać. Jest to bardzo ważne, że każdy ma dostęp do urzędów, każdy może mieć wpływ na decyzje państwa, jego rozwój. Nie możnaby zarzucić temu nic złego, gdyby tylko właściwi ludzie wybierani byli do sprawowania władzy. To, że każdy może ją sprawować ma też negatywny wydźwięk, gdyż władzę może sprawować ktoś, kto się na niej zupełnie nie zna, i bynajmniej nie ma na celu dobra państwa, a własne. W naszym kraju wielu jest ludzi, którzy zostają posłami tylko dla pieniędzy, nie zaś by wywiązywać się ze swych obowiązków. Wystarczy zobaczyć frekwencje na obradach sejmu, by zobaczyć jak mała grupa ludzi faktycznie się przejmuje losem państwa. Wiele osób jest tam po prostu, by wytykać sobie nawzajem wady i kłócić się, nie szukając z kolei żadnych rozwiązań. Dodatkowo pomimo możliwości sprawowania władzy, nie wykorzystujemy jej. Jesteśmy bierni, gdyż każdemu się wydaje, ze jeden głos nic nie zdziała. Nie chodzimy na wybory, nie mamy ochoty wybrać osób, które powinny rządzić, a potem narzekamy, że rząd nic nie robi i jest nieudolny. Jak widać demokracja daje nam możliwości, których nie wykorzystujemy.

Kolejnymi nadrzędnymi wartościami są zasady wolności i niezależności obywatelskiej, równości czy wolności słowa. Ważny jest fakt, że ceni się godność człowieka, może on decydować sam o sobie, władza go nie ogranicza. Doceniają to szczególnie osoby, które pamiętają chociażby okres komunizmu i wszelkie zakazy, urągające wolności człowieka. W dzisiejszych czasach nie wyobrażamy sobie życia bez wolności słowa. Każdy ma prawo do wydawania opinii na dany temat, nie musi się nikomu podporządkowywać. Mimo to często nadużywamy tych wolności. Widocznie jest to szczególnie w mediach, gdzie dziennikarze często nie liczą się ze słowami, oczerniając wielu znanych ludzi. Najczęściej dotyczy to tabloidów czy niektórych stronniczych mediów. Nikt nie zwraca jednak uwagi, że często nie jest to już wolność słowa, a jej nadużycie.

Ważne jest też to, że istnieje kilka partii, wychodzących z różnymi założeniami. Wielopartyjność daje nam możliwość identyfikowania się z daną partią, która jest najbliższa naszym ideałom, to jej możemy dawać nasze popracie. Mamy wybór, możemy głosować na daną partię. Polska nie jest ograniczona tylko do jednej partii. Jednakże kiedy jest ich zbyt wiele, wcale nie ułatwia to życia politycznego. Władza staje się niestabilna, nie można właściwie podejmować jakichkolwiek działań.

Konsekwencją demokracji jest również trójpodział władzy. Dzięki temu władza nie jest skupiona w rękach jednej osoby, a podzielona na różne organy. Nikt jej nie nadużywa, co więcej, każdy człowiek jest równy wobec prawa. Jest stabilność władzy. Nie można też zmieniać dowolnie przepisów, dzięki czemu nikt się nie obawia, każdy wie jak postępować. Prawa są zawarte w konstytucji, które nas chronią i jednocześnie nakazują pewne rzeczy, ustanawiając pewien ład w społeczeństwie.
Pomimo iż obowiązują nas pewne przepisy czy zakazy, często dajemy rzeczom niewłaściwym przyzwolenie. Nie ingerujemy w pewne sprawy, nie chcąc się narażać lub korzystając z pewnych nieprawidłowości. W ten sposób szerzy się w Polsce korupcja, bo po co mamy czekać na coś, skoro możemy zapłacić, by dostać to szybciej. Poza tym już niemal normalne dla nas jest to, ze pomimo bezpłatnej służby zdrowia, często dajemy łapówki. Zdarza się też to w urzędach, gdyż za pieniądze nierzadko da się obejść wiele przepisów lub załatwić pewne sprawy. Mimo iż nie musimy i nie powinniśmy tego tolerować, tak często się dzieje. Umyślnie oddalamy wartości demokracji.

Demokracja miałaby szanse stać się ustrojem niemalże idealnym, gdyby jej prawa i zasady nie były nadużywane do własnych korzyści. Jednak tak się nie stanie, bo niemożliwe jest to, żeby każdy przedkładał dobro wspólne nad dobro własne. Demokracja rzeczywiście ma szczytne cele i zasady, jednak nie każdy ma ochotę je respektować. Ponadto często nie wierzymy, że od nas bardzo wiele zależy, nie chcąc się mieszać w sprawy polityczne, twierdząc, ze od nas niewiele zależy. W rzeczywistości jest inaczej, gdyż my, mając prawo i możliwość decydowania o władzy w państwie, dobrowolnie z tego rezygnujemy.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty