profil

Demokracja

poleca 85% 548 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Demokracja

Demokracja (gr. ?????????? demokratia "rządy ludu", od wyrazów ????? demos "lud" ?????? krateo "rządzę") ? ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli. Gwarantem istnienia demokracji jest konstytucja (wyjątkami są Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i Izrael, nie posiadające spisanej konstytucji). Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.
We współczesnej teorii demokracji liberalnej, wywodzącej się z prac Johna Locke'a i Johna Stuarta Milla zakłada się, że faktyczny ustrój demokratyczny powinien charakteryzować się:
? Możliwością wyboru władzy przez wolne i uczciwe wybory
? Możliwością kandydowania do ciał tworzących władzę przez wszystkich obywateli
? Rządami prawa i jawnością stanowienia prawa
? Przestrzeganiem humanistycznej idei praw człowieka takich jak:
o Wolność głoszenia swoich poglądów - nawet, jeśli nie są one w danym momencie popularne
o Wolność zrzeszania się i tworzenia politycznych grup nacisku
o Wolność od dyskryminacji (rasowej, religijnej, seksualnej itp.)
Demokracja może być stopniowana - tzn. w danym ustroju politycznym faktyczny udział we władzy ogółu obywateli może być większy albo mniejszy. Np: w monarchii konstytucyjnej władza należy formalnie do króla, jednak rzeczywiste stosunki między królem a jego poddanymi reguluje konstytucja, która może w praktyce oddawać niemal całą władzę poddanym. Współcześni demokraci uważają, iż demokracja jest jedynym możliwym gwarantem istnienia wolnej konkurencji w gospodarce, na rynku pracy oraz możliwości wprowadzenia koniecznych reform po debacie i dojściu do porozumienia. Z drugiej strony systemy, które są z formalnego punktu widzenia demokracjami, mogą w rzeczywistości dawać rzeczywistą władzę wąskiej grupie oligarchów, którzy praktycznie sprawują ją w sposób skrajnie niedemokratyczny.
Zagadnienie stworzenia ustroju, w którym z jednej strony wszyscy obywatele mają rzeczywisty wpływ na rządy, a z drugiej strony jest on technicznie sprawny, stanowi jeden z najważniejszych i wciąż nierozstrzygniętych problemów w teorii demokracji.
Jedno z najsłynniejszych stwierdzeń, podsumowujących nieustającą debatę na ten temat zostało wypowiedziane przez Winstona Churchilla:
"Stwierdzono, że demokracja jest najgorszą formą rządu, jeśli nie liczyć wszystkich innych form, których próbowano od czasu do czasu."
Oczywiście, biorąc pod uwagę rzeczywiste, statystyczne dane demokracja w historii ludzkości przytrafia się od czasu do czasu w porównaniu do innych form rządów.
Inne słynne stwierdzenie, opisujące demokrację w sposób jednoznaczny zostało wypowiedziane przez Arystotelesa:
"Demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, gdyż są to rządy hien nad osłami."

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty