profil

Demokracja - trójpodział władzy

poleca 85% 463 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co to jest demokracja?


Demokracja – od greckich słów: demos- lud, kratos- władza) - rządy wielu.
Na początku była demokracja bezpośrednia (Ateny). Obywatele Aten zebrani na rynku brali bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji politycznych.

Współczesna demokracja ma charakter przedstawicielski tzn. lud sprawuje władzę jednak czyni to pośrednio przez wybór swoich przedstawicieli do parlamentu. Przedstawiciele w parlamencie dyskutują nad istotnymi dla państwa zagadnieniami i podejmują decyzje polityczne w imieniu wszystkich obywateli.

Starożytni grecy uważali, że są trzy sposoby organizacji władzy w państwie

Monarchia – rządy jednego (czasami może przerodzić się w tyranię)
Arystokracja – rządy nielicznych
Demokracja – rządy wielu

Współcześnie ustrój dzieli się na:
Ustrój demokratyczny - to taki ustrój, w którym źródłem władzy są wszyscy obywatele, a rządy sprawowane są przez wybierane na określony czas władze, poddane kontroli społeczeństwa, dlatego mówi się, że fundamentem demokracji jest suwerenność ludu. Obywatele są wolni i równi wobec prawa.

Ustrój autorytarny - jest to ustrój, w którym władze sprawuje mniejszość (jednostka), bez zgody i kontroli większości, najczęściej przy poparciu armii. Prawa polityczne obywateli są mocno ograniczone, władze jednak nie ingerują w ich codzienne życie. Państwo autorytarne odmawia obywatelom większości praw politycznych

Ustrój totalitarny - jest to ustrój, w którym panuje dyktatura jednej partii i obowiązuje jedna narzucona wszystkim obywatelom ideologia. Władze poddają szczegółowej kontroli całe życie człowieka (światopogląd, życie prywatne, prace i majątek) Państwo jest właścicielem wszystkich środków masowego przekazu i wykorzystuje je do propagowania ideologii totalitarnej. Rozróżniamy dwie formy totalitaryzmu: komunizm i nazizm.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata