profil

Demokracja - trój podział władzy

drukuj
poleca 81% 260 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Co to jest demokracja:

Demokracja – od greckich słów : demos- lud, kratos- władza)- rządy wielu. Na początku była demokracja bezpośrednia( Ateny). Obywatele Aten zebrani na rynku brali bezpośredni udział w podejmowaniu decyzji politycznych.
Współczesna demokracja ma charakter przedstawicielski tzn. lud sprawuje władzę jednak czyni to pośrednio przez wybór swoich przedstawicieli do parlamentu. Przedstawiciele w parlamencie dyskutują nad istotnymi dla państwa zagadnieniami i podejmują decyzje polityczne w imieniu wszystkich obywateli.

Starożytni grecy uważali, że są trzy sposoby organizacji władzy w państwie

Monarchia – rządy jednego( czasami może przerodzić się w tyranię)
Arystokracja – rządy nielicznych
Demokracja – rządy wielu

Współcześnie ustrój dzieli się na:
Ustrój demokratyczny- to taki ustrój, w którym źródłem władzy są wszyscy obywatele, a rządy sprawowane są przez wybierane na określony czas władze, poddane kontroli społeczeństwa, dlatego mówi się, że fundamentem demokracji jest suwerenność ludu. Obywatele są wolni i równi wobec prawa.

Ustrój autorytarny-jest to ustrój w którym władze sprawuje mniejszość ( jednostka), bez zgody i kontroli większości, najczęściej przy poparciu armii. Prawa polityczne obywateli są mocno ograniczone, władze jednak nie ingerują w ich codzienne życie. Państwo autorytarne odmawia obywatelom większości praw politycznych

Ustrój totalitarny- jest to ustrój w którym panuje dyktatura jednej partii i obowiązuje jedna narzucona wszystkim obywatelom ideologia .Władze poddają szczegółowej kontroli całe życie człowieka( światopogląd, życie prywatne, prace i majątek) Państwo jest właścicielem wszystkich środków masowego przekazu i wykorzystuje je do propagowania ideologii totalitarnej. Rozróżniamy dwie formy totalitaryzmu: komunizm i nazizm.


Polecasz? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (3) Brak komentarzy
13.5.2010 (21:02)

dość taak ;/

31.3.2008 (19:25)

nawet dobre

18.10.2007 (16:17)

naweeet tego nie przeczytałam, bo chodziło mi o wymienienie w myślnikach cech charakterystycznych

Typ pracy