profil

Daty od 1905 do 1940

poleca 85% 1221 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
II Powstanie Śląskie III powstanie śląskie

1905 – 1 kryzys marokański
1911 – 2 kryzys marokański
1912 – wojna Turcji z koalicją Bułgarii ,Serbii ,Czarnogóry ,Grecji
1913 – wojna Bułgarii z koalicją Serbii ,Grecji ,Rumunii i Turcji
28 czerwiec 1914 – zamach stanu w Sarajewie
28 lipiec 1914 – wybuch 1 wojny światowej
5 listopada 1916 – akt 5 listopada
lipiec 1917 – kryzys przysięgowy
1917 – wybuch rewolucji w Rosji
luty 1917 – rewolucja lutowa
październik 1917 – rewolucja październikowa
1917 – wypowiedzenie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej
3 marca 1918 - koniec wojny na froncie wschodnim – Brześć
11 listopad 1918 – koniec wojny na froncie zachodnim – lasek Campiegne
19.01 – 28.06.1919 – konferencja pokojowa w Wersalu
1919 – wstąpienie Hitlera do NSDAP
6/7 listopada 1918 – Lublin – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej
27 grudzień 1918 – powstanie na Wielkopolsce
16 luty 1919 – rozejm w Trewirze
19 sierpnia 1919 – 1 powstanie na Śląsku
19/20 sierpnia 1920 – 2 powstanie na Śląsku
3 maj 1921 – 3 powstanie na Śląsku
1 listopad 1918 - Polacy chwytają za broń (walki o Lwów)
1920 – zajęcie Litwy środkowej przez gen. Żeligowskiego
25 kwiecień 1920 – wyprawa kijowska
czerwiec 1920 – kontrofensywa Armii Czerwonej
lipiec 1920 – Armia Czerwona na przedpolach Warszawy
15 sierpień 1920 – „cud nad Wisłą”
18 marzec 1921 – traktat ryski
26 styczeń 1919 – 1 wybory do Sejmu Ustawodawczego
20 luty 1919 – uchwalenie małej konstytucji
1921 – powstanie Narodowej Partii Faszystowskiej we Włoszech
1922 – zdobycie władzy przez faszystów we Włoszech
październik 1922 – „marsz na Rzym”
22 październik 1922 – Benito Mussolini mianowany premierem Włoch
17 marzec 1921 – uchwalenie konstytucji marcowej
9 grudzień 1922 – pierwsze wybory prezydenckie – Gabriel Narutowicz
22 grudzień 1922 – 2 prezydent – Stanisław Wojciechowski
1923 – pucz monachijski (nieudany),Hitler pisze „Mein Kampf”
1920 – uchwała rządu w sprawie budowy portu w Gdyni
1922 – ustawa sejmu zrealizowana w latach 1923 – 39 (port w Gdyni)
1919 – reforma rolna – uchwała sejmu – maksymalny areał 80 do 180 ha
1920 - reforma rolna – uchwała sejmu – 80% ziemi dla chłopów bezrolnych
1925 - reforma rolna – uchwała sejmu wprowadzała przymus parcelacyjny
1924 – zwycięstwo faszystów w wyborach we Włoszech
1924 – reforma bankowa – Władysław Grabski
1925 – konferencja w Lokarno
1925 – wojna celna z Niemcami
listopad 1925 – upadek rządu Władysława Grabskiego
12-14 maj 1926 – Przewrót majowy , zamach stanu Józefa Piłsudskiego
1 czerwiec 1926 – 3 prezydent – Ignacy Mościcki
1927 – powołanie BBWR – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem
1929 – 1 rząd Józefa Piłsudskiego
1929 – układy Laterańskie pomiędzy Włochami a Watykanem
29 październik 1929 – czarny wtorek – krach finansowy na giełdzie w Nowym Jorku
lipiec 1932 – Polsko – Radziecki układ o nieagresji
30 styczeń 1933 – Hitler zostaje powołany przez Hindenburga na kanclerza rzeszy
26 styczeń 1934 – polsko – niemiecka deklaracja o nieagresji
30 czerwiec 1934 – Noc „długich noży” – SS wymordowało kierownictwo SA
23 kwiecień 1935 - uchwalenie konstytucji kwietniowej
1936 - powstaje pakt Berlin – Rzym - Tokio zwany osią
1936 – remilitaryzacja Nadrenii (wprowadzeni wojsk niemieckich do Nadrenii)
1936 – marszałkiem Polski zostaje gen. Edward Rydz Śmigły (grupa gisz)
1937 – polsko – francuski traktat handlowy
1937 – polsko – niemiecka deklaracja o mniejszościach narodowych
17 marzec 1938 – nawiązanie przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Litwą ( polskie ultimatum)
1938 – Niemcy przyłączają Austrię do Rzeszy (Anschluss)
29-30 wrzesień 1938 – konferencja w Monachium
2 październik 1938 – wkroczenie wojsk polskich na czeskie Zaolzie
24 październik 1938 – Żądania niemieckie wobec Polski (Gdańsk, eksterytorialna autostrada)
9-11 listopad 1938 –„Kryształowa noc” – morderstwa żydów , podpaleni synagog
marzec 1939 – Niemcy ponawiają żądania wobec Polski
28 kwiecień 1939 – Niemcy wypowiadają Polsce pakt o nieagresji
5 maj 1939 – przemówienie ministra Becka odrzucające żądania niemieckie
23 sierpień 1939 – pakt Ribbentrop – Mołotow (podział Polski wzdłuż rzek Narew – Wisła – San)
25 sierpień 1939 – brytyjskie i francuskie gwarancje dla Polski
26 sierpień 1939 – pierwszy termin napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę
1 wrzesień 1939 – wybuch 2 wojny światowej – napaść na Polskę
3 wrzesień 1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Francję i Anglię
12 wrzesień 1939 – posiedzenie Rady Najwyższej Sprzymierzonych (Abbeville)
28 wrzesień 1939 – układ między ZSRR a 3 Rzeszą (podział ziem państwa Polskiego - Pisa, Narew do Ostrołęki, Małkinia, Bug i San od Leżajska do jego źródeł)
30 wrzesień 1939 – utworzenie rządu w Paryżu na czele gen. Władysław Sikorski
BITWY KAMPANII WRZEŚNIOWEJ 1939
1 wrzesień – Poczta Polska w Gdańsku – ppor. Konrad Guderski
1-2 wrzesień – bitwa pod Mokrą – płk Julian Filipowicz
1-7 wrzesień – Westerplatte – mjr Henryk Sucharski
1 wrzesień – 2 październik – mierzeja helska – kom Włodzimierz Steyer
7 -10 wrzesień – Wizna – kap. Władysław Raginis
9 –20 wrzesień – bitwa nad Bzurą – gen. Bortnowski i gen. Kutrzeba
17 – 26 wrzesień – Tomaszów Lubelski – gen. Piskor
11 –22 wrzesień – obrona Lwowa – gen. Władysław Langner
8 –30 wrzesień – obrona Warszawy – gen. Czuma ,gen. Rómmel ,gen. Kutrzeba
13 – 29 wrzesień – obrona Modlina – gen. Wiktor Thomee
13 – 19 wrzesień – Oksywie – płk Dąbek
2 – 5 październik - bitwa pod Kockiem – gen. Franciszek Kleeberg

17 wrzesień 1939 – agresja radziecka na Polskę
17 – 18 wrzesień 1939 – ewakuacja rządu do Rumunii

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata