profil

Słowianie

poleca 85% 189 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mieszko I

Tereny dzisiejszej Europy środkowo-wschodniej zamieszkiwane były od wieków przez plemiona słowiańskie. Pierwotnie wywodziły się one z terenów pomiędzy Odrą i Wisłą, lecz z czasem rozprzestrzeniły się na znacznie rozleglejszym terytorium. Dzielono je na trzy podstawowe grupy, w zależności od zamieszkiwanych ziem. Słowian wschodnich do których zaliczamy plemiona ruskie, Słowian zachodnich w skład których wchodzą plemiona polskie, czeskie, słowackie, morawskie i łużyckie oaz Słowian południowych z plemionami serbskimi, chorwackimi, i słoweńskimi.
Religia Słowian oparta była na wierzeniach w siły natury. Nie budowano świątyń, a ofiary składano naturalnym miejscom kultu (górom czy drzewom). Ciała palono, a prochy w specjalnych pojemnikach umieszczane były w kurhanach. Budowano cmentarze, które również stawały się miejscem kultu. Pomimo założenia, że istnieje tylko jeden bóg, religia Słowian była politeistyczna. Wierzono w Peruna (boga błyskawic), Swarożyca (boga słońca), liczne bóstwa opiekuńcze plemion (np. Światowid), czczono przodków, wierzono w liczne pomniejsze bóstwa, jak rusałki itp. Ponadto wierzono w magię i czary, noszono amulety.
Początkowo podstawową komórką społeczną u Słowian była rodzina wraz z krewnymi. Grupa rodzin z danego terytorium tworzyła małą społeczność zwaną opolem. Opola z poszczególnych terenów (zazwyczaj oddzielonych od siebie barierami naturalnymi jak rzeki, góry czy bory) tworzyły plemiona (w Polsce np. Polanie, Wiślanie, Bobrzanie, Goplanie itp.) Na co dzień opolem zarządzał wiec plemienny, który w razie zagrożenia wybierał dowódcę (księcia lub wojewodę). Z czasem jednak tymczasowi wodzowie chcieli utrzymać władzę nad coraz liczniejszymi wspólnotami. Właśnie ich ambicje przyczyniły się do jednoczenia całych plemion we wspólnoty.
Największymi państwami Słowian były Państwo Wielkomorawskie, które powstało na gruzach państwa Samona, a po upadku którego powstało państwo czeskie, państwo bułgarskie (pomimo iż pierwotne ludy bułgarskie nie były pochodzenia słowiańskiego, zasymilowały się one z plemionami bałkańskimi), czy państwo ruskie.
Na terenach Polski mieszkało wiele plemion Słowiańskich, z których największe to Wiślanie (nad górną Wisłą), Polanie (nad Watrą), plemiona śląskie, plemiona pomorskie, Mazowszanie (nad środkową Wisłą), Goplanie (na Kujawach), czy Lędzianie (nad Sanem i Wieprzem).Wiele z nich poczęło się jednoczyć, lecz największe sukcesy zaczęli odnosić Polanie. Pierwszym udokumentowanym władcą państwa Polan był Mieszko. Zgodnie z legendą przed Mieszkiem Wielkopolską rządził król Popiel a po nim synowie Piasta: Siemiowit, Leszek i Siemomysł. Jednakże o państwie Polskim mówimy dopiero od panowania Mieszka.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata