profil

Człowiek jako istota społeczna

poleca 85% 360 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek jest istotą społeczną gdyż prawidłowo może rozwijać się tylko w społeczeństwie, realizuje swoje potrzeby żyjąc w społeczeństwie, kształtuje swoją wiedzę o świecie dzięki innym ludziom. To inni ludzie przekazują tradycję, wiedze o życiu, reguły zachowania.

UWARUNKOWANIA ŻYCIA SPOŁECZNEGO


CZYNNIKI BIOLOGICZNE

CZYNNIKI GEOGRAFICZNE I EKONOMICZNO DEMOGRAFICZNE
- wyprostowania postawa ciała
- sprawność kończyn górnych
- silnie rozwinięty mózg
- mowa
- zdolność do obróbki narzędzi
- wydłużony okres sprawowania opieki nad dziećmi
- popęd seksualny
- tworzenie wysoko rozwiniętych społeczeństw

CZYNNIKI PSYCHOLOGICZNE
- potrzeby i ich zaspokajanie

POTRZEBY I ICH ZASPOKAJANIE - PIRAMIDA MASLOWA


* Socjologia - to nauka o życiu społeczeństw i zjawiskach w nich zachodzących
* Potrzeba - to stan osoby doznającej poczucie niespełnienia

Potrzeby mogą być:
- jednorazowe
- powtarzalne
- realne
- nierealne
- teraźniejsze
- przyszłe

Cechy potrzeb:
- nieograniczona
- zmienne w czasie
- różnorodne
- w różny sposób zaspokajalne
* Socjalizacja - jest to proces rozwoju społecznego człowieka, kształtowania osobowości, systemu wartości, norm i wzorów zachowań. W ten sposób uczymy się ról społecznych.
Socjalizacja to uspołecznienie.

SOCJALIZACJA


PIERWOTNA
- w dzieciństwie od rodziców czerpiemy wzorce zachowania, naśladowanie

WTÓRNA
- dokonywana jest przez ukształtowanego człowieka dorosłego, który zdobywa sam umiejętności, wyciąga wnioski, człowiek wchodzi w role społeczną

Role społeczne
- brat
- siostra
- rodzina
- dziecko
- student

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata